Smurfit Kappa - Vår tilnærming

Vår tilnærming til innovasjon

Attracting the best minds

Vår unike tilnærming til innovasjon for å oppnå suksess er basert på at vi kombinerer vitenskap, erfaring, stordata og kreativitet i et omfang og med en dybde som er enestående i bransjen. 

Vi samler inn og utvikler innsikt i et innovasjonsnettverk bestående av tusenvis av talentfulle innovatører. Disse skarpe hodene er forbundet med hverandre gjennom en rekke unike programløsninger på tvers av 36 land og 355 steder. Dette kollektive informasjonssystemet administreres og gjøres tilgjengelig for alle eksterne og interne aktører via over 25 opplevelsessentre, FoU-sentre og lokale løsningssentre. 

Partnerskap

For å inspirere det kollektive innovasjonsnettverket vårt samarbeider vi med universiteter og organisasjoner, henter inn den beste kompetansen utenfra og jobber tett med partnere i forsyningskjeden.