Priser og utmerkelser

Bølgepapp Trofe 

Bærekraftsledelse

Bærekraft har alltid spilt en sentral rolle i virksomheten vår – og nå er det også formelt integrert i styringsmodellen og kapitalstrukturen vår. Vi er anerkjent for vårt solide ESG-arbeid med validering basert på beste bærekraftspraksiser, verifisering fra ledende aktører og strategien vår, som er i tråd med FNs bærekraftsmål.

Logotype - MSCI ESG rangeringer
Vitenskapsbaserte mål
Sustainalytics-skilt
Logotype ISS-ESG
Logotype FTSE4Good
Logo Support the Goals (Støtt målene)
Logo - Grønn økonomi - London Stock Exchange
Ethibel-logo
Euronext-logo
Logotype Stoxx