SKG Innovasjon - Papir | Emballasje | Løsninger

Innovasjon

Emballasjeinnovasjon som får resultater. Det er i vårt DNA.

Vår tilnærming

Forskning og utvikling

En innovasjonskultur som er tuftet på informasjon og erfaring

Opplev de nyskapende løsningene våre

Våre topp moderne fasiliteter for papirproduksjon og emballering sikrer at vi er rustet for å møte fremtidens utfordringer

Tjenester designet for deg

Tjenester som kan løfte emballasjen og virksomheten din til et nytt nivå