Reisen mot netto nullutslipp | Bærekraft | Smurfit Kappa

Vår reise mot netto nullutslipp

 

Ekte bærekraft gjør seg gjeldende i alle ledd – fra innkjøp og samarbeidet med leverandørene våre til produksjonen og leveringen av produktene til kundene våre. De økonomiske målene våre er i tråd med det sosiale, samfunnsmessige og miljømessige ansvaret vårt. Vår langsiktige ambisjon, mål som valideres av tredjepart, og kontinuerlig arbeid har ført til at vi er godt posisjonert for å kunne holde det vi har lovet.

2005
2005 er basisåret for vårt CO2-mål.

2010
Et mål ble satt om 20 % reduksjon i relative karbondioksidutslipp innen 2020.

2013
2020-målet på 20 % reduksjon oppnådd med 21 % reduksjon ved utgangen av 2013.

2014
Nytt mål for relativ utslippsreduksjon på 25 % reduksjon innen 2020.

2018
2020-målet om 25 % reduksjon nådd og et mer ambisiøst mål ble satt for en relativ reduksjon i utslipp på 40 % innen 2030.

2019
Godkjenning av EUR 134 millioner for en ny gjenvinningskjele i Nettingsdorf, Østerrike.

2020
Langsiktig mål om minst netto nullutslipp innen 2050 og et mål om å redusere utslippene til 55 % innen 2030.

2021
SBTi-godkjenning ble oppnådd for vårt CO2-utslippsmål som er i tråd med Parisavtalen og godt under 2oC. Lanserte Better Planet-forpliktelser til 2050.

2022
43,9 % reduksjon i CO2-utslipp. Testet et hydrogenprosjekt på vår papirfabrikk Saillat i Frankrike. Annonserte en stor investering på nesten 100 millioner dollar i en bærekraftig biomassekjele ved vår papirfabrikk Cali i Colombia.

2023
Betydelig investering ved vår papirfabrikk og kartongproduksjonsanlegg Hoya i Tyskland. En forventet reduksjon i CO2-utslipp på 5500 tonn per år.

2024
Gjennomgang av vår tredjepartsvalidering.

2024-2025
Rundt 60 prosjekter er identifisert som skal implementeres frem til 2030 for å nå målet vårt om å redusere karbonutslipp med 55 %.

2030
Bidrag fra en toppmoderne bærekraftig biomassekjele ved vår papirfabrikk Cali, Colombia, som vil redusere våre globale CO2-utslipp fra Scope 1 og Scope 2 med omtrent 6 %.

Etter 2030
Skalering av nye og fremvoksende teknologier etter hvert som de blir tilgjengelige.

Last ned planen vår for overgang til netto nullutslipp

De viktigste bærekraftprioriteringene våre