Vår reise mot netto nullutslipp

 

 

Ekte bærekraft gjør seg gjeldende i alle ledd – fra innkjøp og samarbeidet med leverandørene våre til produksjonen og leveringen av produktene til kundene våre. De økonomiske målene våre er i tråd med det sosiale, samfunnsmessige og miljømessige ansvaret vårt. Vår langsiktige ambisjon, mål som valideres av tredjepart, og kontinuerlig arbeid har ført til at vi er godt posisjonert for å kunne holde det vi har lovet.

2005 - Utgangspunktet

 • 2005 er utgangspunktet for CO2-målet vårt

2010 - Utviklingen

 1. Definert mål om 20 % reduksjon i relative CO2-utslipp innen 2020 (med utgangspunkt i 2005).
 2. Målet om 20 % reduksjon innen 2020 ble oppnådd med en reduksjon på 21 % innen utgangen av 2013.
 3. Nytt mål for reduksjon av relative utslipp på 25 % innen 2020.
 4. Målet om 25 % reduksjon innen 2020 ble oppnådd, og et mer ambisiøst mål om reduksjon av relative utslipp på 40 % innen 2030 ble definert.
 5. 134 millioner euro investert i ny sodakjele i Nettingsdorf (Østerrike).
 6. Langsiktig mål om minimum netto nullutslipp innen 2050, og økt mål for utslippsreduksjon på 55 % innen 2030.
 7. 2021: SBTi-godkjenning oppnådd for CO2-utslippsmålet vårt, som er i tråd med Paris-avtalen og godt under togradersmålet. Lanserte Better Planet 2050-forpliktelser.
 

2022 - Målet

 1. 2022: 43,9 % reduksjon i CO2-utslipp. Gjennomført vellykket test av hydrogenprosjekt ved papirfabrikken i Saillat (Frankrike). Gjennomført en stor investering ved papirfabrikken i Cali (Colombia) på nesten 100 millioner dollar i en bærekraftig biomassekjele.
 2. 2023: Betydelig investering i papir- og platefabrikken i Hoya (Tyskland). Det forventes reduksjon i CO2-utslipp på 5500 tonn per år.
 3. 2024: Bidrag fra en topp moderne og bærekraftig biomassekjele ved papirfabrikken i Cali, som forventes å redusere våre globale Scope 1 og Scope 2 CO2-utslipp med cirka 6 %.
 4. Gjennomgang av tredjepartsvalidering.
 5. Rundt 60 prosjekter skal implementeres frem mot 2030 for å oppnå målet om å redusere CO2-utslippene med 55 %.
 

2030 til 2050 – Løftet

 1. Skalere nye og fremvoksende teknologier når de blir tilgjengelige.
 2. Vurdere restkarbonnøytraliserende teknologier for å oppnå «minst» netto nullutslipp innen 2050. 

Last ned planen vår for overgang til netto nullutslipp

De viktigste bærekraftprioriteringene våre