Smurfit Kappa | Klimaendringer

Klimaendringer

 

 

Minimering av energibruk og overgang fra fossilt brensel til fornybare kilder, inkludert biomasse, er kjerneelementer i vår klimaendringsstrategi som tar sikte på å redusere utslippene våre i tråd med Parisavtalen, og nå minst netto null innen 2050.

Å redusere klimaendringer er det mest presserende spørsmålet i vår tid, og vår strategi er å redusere CO2-utslipp gjennom hele verdikjeden vår. Vår innsats for energieffektivitet reduserer klimapåvirkningen og senker kostnadene.

Våre karbonreduksjonsmål er godkjent av Science Based Targets initiative (SBTi) i samsvar med nivåene som kreves for å oppfylle målene i Parisavtalen.

Vi tilpasser vår klimaendringsstrategi med FNs bærekraftsmål: 7 (rimelig og ren energi), 12 (ansvarlig forbruk og produksjon) og 13 (klimatiltak). Vårt fokus er å øke våre egne lavkarbon- og energieffektive produksjonssystemer, øke bruken av fornybart drivstoff, redusere kundenes karbonavtrykk og redusere CO2-utslippene i forsyningskjeden vår.

Reduksjon av utslipp

Det er fire deler av vårt CO2-reduksjonsprogram:

Investering i fossile CO2-reduksjoner

 • Bytte til drivstoff med lave eller ingen karbondioksidutslipp, inkludert CO2-nøytrale energikilder:
  - Bruk av biodrivstoff og elektrifisering.

 • Forskning og utvikling av nye og fremvoksende teknologier med kontrollerte forsøk:
  – Grønt hydrogen, geotermisk energi og varmepumpeteknologi.

Grønnere strømforsyning

Redusert energibruk

 • Invester i teknologi som reduserer energiforbruket; og
 • Rekonstruer prosessene våre og implementer smarte energieffektive løsninger.

Invester i effektiv energiproduksjon

 • Invester i svært effektive kombinerte varme- og kraftvarmesystemer; og
 • Effektivitet av våre eksisterende kjeler.

Målene våre

 • Å redusere CO2-utslippene med 55 prosent sammenlignet med resultatene fra 2005
 • Å oppnå minimum netto nullutslipp innen 2050

Oppnådd

 • 43,7 prosent reduksjon av CO2-utslipp siden 2005

Planen vår for overgang til netto nullutslipp

Vår langsiktige ambisjon, mål som valideres av tredjepart, og kontinuerlig arbeid har ført til at vi er godt posisjonert for å kunne holde det vi har lovet.

LES PLANEN VÅR FOR NETTO NULLUTSLIPP