Klimaendringer

 

Minimering av energibruk og overgang fra fossilt brensel til fornybare kilder, inkludert biomasse, er kjerneelementer i vår klimaendringsstrategi som tar sikte på å redusere utslippene våre i tråd med Parisavtalen, og nå minst netto null innen 2050.

Å redusere klimaendringer er det mest presserende spørsmålet i vår tid, og vår strategi er å redusere CO2-utslipp gjennom hele verdikjeden vår. Vår innsats for energieffektivitet reduserer klimapåvirkningen og senker kostnadene.

Våre karbonreduksjonsmål er godkjent av Science Based Targets initiative (SBTi) i samsvar med nivåene som kreves for å oppfylle målene i Parisavtalen.

Vi tilpasser vår klimaendringsstrategi med FNs bærekraftsmål: 7 (rimelig og ren energi), 12 (ansvarlig forbruk og produksjon) og 13 (klimatiltak). Vårt fokus er å øke våre egne lavkarbon- og energieffektive produksjonssystemer, øke bruken av fornybart drivstoff, redusere kundenes karbonavtrykk og redusere CO2-utslippene i forsyningskjeden vår.

Reduksjon av utslipp

Vi har en tredelt tilnærming til tiltak for reduksjon av karbonintensiteten vår: 

Effektiv energiproduksjon

  • Investering i høyeffektive systemer for kombinert varme og kraft (Combined Heat and Power / CHP-systemer) 
  • Forbedring av effektiviteten i eksisterende fyrhus 

Programmer for energisparing

  • Bruke forskning og ny teknologi for å redusere energibruken 
  • Investering i reduksjon av CO2-utslipp knyttet til fossilt brensel 

Redusere karbonutslipp

  • Gå over til brennstoff med lavere CO2-utslipp, som biomasse og naturgass

Vi bruker ulike verktøy som Paper to Box og Pack Expert til å gå sammen med kundene om å beregne karbonavtrykket forbundet med emballasjen de bruker, og utvikle smarte løsninger som kan redusere utslippene deres i betydelig grad. Dermed hjelper vi dem både med å redusere mengden produktavfall og overspesifiserte emballeringsløsninger, og å resirkulere mer.

Målene våre

  • Å redusere CO2-utslippene med 55 prosent sammenlignet med resultatene fra 2005
  • Å oppnå minimum netto nullutslipp innen 2050

Oppnådd

  • 43,9 prosent reduksjon av CO2-utslipp siden 2005

Planen vår for overgang til netto nullutslipp

Vår langsiktige ambisjon, mål som valideres av tredjepart, og kontinuerlig arbeid har ført til at vi er godt posisjonert for å kunne holde det vi har lovet.

LES PLANEN VÅR FOR NETTO NULLUTSLIPP