Smurfit Kappa | Bærekraftig sourcing og ressursforsyning

Bærekraftig sourcing og ressursforsyning

 

Bærekraftig sourcing er en sentral del av Smurfit Kappas bærekraftsvisjon og -strategi.

For å kunne fortsette å utvikle virksomheten vår på en bærekrafftig måte, må materialene, produktene og tjenestene våre ha rett kvalitet og pris, samtidig som de må være innhentet på en ansvarlig måte. 

Programmet vårt for bærekraftig ressursforsyning går ut over de rent regulatoriske kravene. Ved å utvikle mer bærekraftige forsyningskjeder kan vi håndtere risikoer og kostnader, skape innovative løsninger, utvikle nye inntektsstrømmer og tilføre verdi til både Smurfit Kappas og kundenes merkevarer. 

Smurfit Kappas program for bærekraftig ressursforsyning, eller sourcing, er tuftet på syv pilarer: kvalitet, sikkerhet og hygiene, forretningskontinuitet, produksjon, kontinuerlig forbedring, service og teknisk support samt miljø og bærekraftig utvikling. Alt dette er sterkt forbundet med bærekraft – blant annet når det gjelder vurdering av leverandørrisikoer, fokus på relevante leverandørprosesser (særlig med hensyn til forretningskontinuitet), reduksjon av risikoer knyttet til miljømessige, samfunnsmessige og kvalitetsmessige spørsmål, samt reduksjon av avfallsmengder gjennom å innfri krav til matsikkerhet. Ved å fokusere på dette kan vi fremme bærekraftig vekst og finne muligheter og synergier sammen med leverandørene våre. 

Den mest relevante kategorien for oss og interessentene våre er råstoffer. Ettersom vi arbeider med fiberbaserte produkter, er virksomheten vår fullstendig avhengig av forsyninger av trevirke og gjenvunnet papir. 

Sourcing av materialer, varer og tjenester er det største enkeltstående kostnadselementet for Smurfit Kappa. Derfor investerer vi i skreddersydde risikoanalyseprosesser for å identifisere eventuelle risikoområder i verdikjeden.