Menneskelige verdier

Smurfit Kappa ansatte på Facture Papirmølle 

Vi har et sterkt fokus på å administrere de ansatte i samsvar med verdiene våre. «Vi vet at tydelig og aktivt samfunnsansvar, som vi viser i vår kontakt med ansatte, partnere og lokalsamfunn, er nøkkelen til å skape en bærekraftig fremtid.

Som virksomhet streber vi etter å skape en mangfoldig arbeidsplass der alle har en ekte følelse av tilhørighet, og kan være seg selv på jobb – hver dag. Med en arbeidsstyrke på over 48 000 mennesker er det helt avgjørende for oss å fremme mangfold, inkludering og likestilling. Vi setter genuint pris på mangfoldet av mennesker hos oss, som er en enorm berikelse for organisasjonen vår.