Tilgjengelighetserklæring

Smurfit Kappa er en inkluderende organisasjon preget av mangfold og likestilling. Som en del av dette skal vi sørge for at alle som besøker nettstedet vårt, får en god og tilgjengelig opplevelse.

Forklaring av WCAG (Web Content Accessibility Guidelines)

For å sikre at nettstedet vårt er tilgjengelig følger vi World Wide Web Consortiums (W3C) Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) versjon 2.1.
WCAG er en universell standard for å måle hvor tilgjengelig et nettsted eller en app er. Den bruker skalaen A, AA, AAA for å vise hvor tilgjengelig innholdet er.
Smurfit Kappa skal sikre at innholdet oppfyller karakteren AA der det er mulig. AA betyr at personer som har funksjonshemminger, skal ha enkel tilgang til mesteparten av innholdet vårt.

Slik oppfyller vi WCAG-standardene

For å sikre at vi overholder standarder for tilgjengelighet sørger vi for at nettstedet:

 • Bruker gyldig HTML og CSS
 • Lar brukere endre deler av det, slik at de får en bedre opplevelse
 • Er enkelt å navigere på uavhengig av enhet eller metode
 • Har sider med unike og beskrivende titler
 • Har tastaturvennlige lenker og knapper
 • Har en logisk oppbygging og et tydelig hierarki for informasjonen
 • Kan brukes på forskjellige skjermstørrelser uten at det påvirker funksjonaliteten eller brukervennligheten
 • Har alternative tekstbeskrivelser for funksjonelle og informative bilder
 • Har fullstendig nettstedskart og informasjon om søkebaner 

Overholdelse og validering av standarder

Nettstedet overholder i stor grad WCAG 2.1 nivå AA. 

Vi har imidlertid avdekket noen få tilfeller der dette ikke er mulig på grunn av tekniske eller praktiske årsaker. Disse unntakene er listet opp nedenfor:

 • Manglende fargekontrast mellom tekst og bakgrunn (for noen få komponenter), noe som kan gjøre det vanskelig å lese enkelte ord.
 • Feil rekkefølge på overskrifter på grunn av måten siden er konfigurert på, noe som kan føre til at skjermlesere kanskje ikke følger rekkefølgen som teksten vises på skjermen. 
 • Enkelte dekorative bilder kan inneholder en alt-tagg fordi vi bruker et sentralt bildebibliotek.
 • Enkelte eldre PDF-er kan mangle tittel.
 • Innhold fra tredjepart.

Denne statusen har blitt uavhengig vurdert av AbilityNet, en ledende veldedig organisasjon som hjelper bedrifter med å lage mer tilgjengelige nettsteder.

Ytterligere tiltak for å sikre tilgjengelighet

Vi arbeider løpende med følgende for å sikre at nettstedet oppfyller tilgjengelighetsstandarder:

 • Vi ber om at leverandører som utvikler nettstedet, sikrer tilgjengeligheten.
 • Vi gjennomfører vurderinger av tilgjengeligheten ved hjelp av både interne og eksterne ressurser.
 • Vi oppfordrer brukere til å kontakte oss for å rapportere problemer med tilgjengeligheten.

Tilbakemeldinger

Gi oss gjerne beskjed hvis du opplever tilgjengelighetsproblemer på nettstedet:

 • E-post: web@smurfitkappa.com
 • Postadresse: Smurfit Kappa Group, Beech Hill, Clonskeagh, Dublin, D04N2R2, Irland.

Vi gjør vårt ytterste for å svare på tilbakemeldinger innen fem virkedager.