Etikk | Smurfit Kappa

Etikk

 

Smurfit Kappa er bygget på verdiene lojalitet, integritet og tillit. Måten vi handler, på gjenspeiler hvem vi er, og den videre suksessen avhenger ikke bare av at disse handlingene er lovlige, men også etiske.

Smurfit Kappa har som mål å drive forretning i samsvar med de høyeste etiske standardene. Våre etiske retningslinjer for virksomheten og Snakk ut-programmet gjenspeiler disse standardene og gir hver av oss den informasjonen vi trenger for å jobbe for at produkter, tjenester og relasjoner er av høyeste standard. Retningslinjene gjelder både styret, ledere og ansatte over hele verden. Vi krever også at enkeltpersoner, enheter, representanter og alle andre som handler på vegne av oss, følger disse retningslinjene.

De etiske retningslinjene er en veiledning til det juridiske og etiske ansvaret vi deler, og de gir oss informasjonen og ressursene vi trenger for å kunne ta gode beslutninger på jobben. I tillegg sikrer  Snakk ut-tjenesten at alle som mistenker noe galt eller noe potensielt galt, kan rapportere det enkelt og konfidensielt, uten frykt for represalier.

Som et FTSE 100-selskap er det avgjørende at alle i hele organisasjonen forstår sitt ansvar når det gjelder de etiske retningslinjene for å sikre at vi alle jobber mot de høyeste standardene, samtidig som vi leverer det som forventes av oss innen prinsippene for eierstyring og selskapsledelse.