Planet

 

En grønnere og blåere planet

I en årrekke har virksomheten vår vært designet rundt en sirkulær forretningsmodell. Dette betyr at vi stadig jobber for å implementere lukkede, sirkulære løsninger, maksimere ressurseffektiviteten og minimere CO2-utslipp og avfallsmengder. Det innebærer også at vi designer emballasje som både beskytter kundenes produkter og generer minst mulig avfall etter bruk. I 2021 styrket vi miljøinnsatsen ved å sette oss et mål om å oppnå nullutslipp av CO2 – minst – innen 2050.

Vi anvender en sirkulær forretningsmodell der vi hovedsakelig bruker råmaterialer av resirkulert fiber. Råmaterialene vi benytter oss av med nye fibre, er fornybare og hentet fra bærekraftige kilder. Vi gjenbruker eller resirkulerer biprodukter, og bruker fornybar energi og har fokus på energieffektivitet der vi kan. Denne sirkulære tilnærmingen øker ressursproduktiviteten og styrker konkurranseevnen vår.

Den sirkulære forretningsmodellen vår starter med bærekraftige primærråvarer. Vi har en integrert tilnærming til produsentansvar og papirgjenvinning der 76 % av råmaterialet vi bruker, er av resirkulerte fibre. Vi bruker organiske biprodukter som biodrivstoff, sirkulerer prosessvannet så mange ganger som mulig og samarbeider med lokale organisasjoner om å finne alternative bruksområder for produkter vi mottar fra gjenbrukssystemet vårt som ikke kan brukes i prosessene våre.

Reduksjon av relative CO2-utslipp (siden 2005)
43,9%
Reduksjon av det relative avfallet som sendes til avfallsdeponier (siden 2013)
24%
Emballasjeløsninger selges med Chain of Custody-sertifisering
43,9%

 

I produktutviklingsfasen jobber vi for å oppnå synergier i hele verdikjeden. Ved å designe emballasjeløsninger basert på ett materiale, for eksempel, effektiviserer vi kundenes pakkelinjer og gjør emballasjen mer resirkulerbar etter bruk.

Skogene er i seg selv et lukket, sirkulært system som spiller en nøkkelrolle for de lokale klima- og vannsystemene. Når de forvaltes på en bærekraftig måte, er de også en fornybar kilde til råmaterialer for industrien, fungerer som karbonlagre og skaper arbeidsplasser.

 

Våre fire fokusområder for planeten vår