Smurfit Kappa | Interessenter

Vi innfrir løftene overfor interessentene våre

e-handelsemballasje 

Vi engasjerer interessentene åre i bærekraftig utvikling

Bærekraftige virksomheter oppmuntrer til et mangfold av perspektiver, og vi tilbyr en rekke muligheter for dialog med de mange interessentene som påvirker virksomheten vår. Vår erfaring er at denne utvekslingen av ideer og vår ende-til-ende-tilnærming til bærekraft har fordeler for alle involverte.

Våre interessenters meninger er avgjørende for hvordan vi utvikler virksomheten vår. De viktigste interessentene våre er kunder, investorer, ansatte, lokalsamfunn og leverandører.

Slik gjør vi det

Vi vet hvilke saker som er viktige for interessentene våre, takket være den løpende kontakten på ulike nivåer med kunder, investorer, ansatte, lokalsamfunn og andre relevante parter. Vi har en helhetlig tilnærming som sikrer det følgende for alle interessentene våre:

 • Relevans: Løpende dialog for å få innsikt i deres bærekraftige forretningsdrivere og bidra til at de kan utvikle seg videre.
 • Kunnskapsdeling: Vi verdsetter deres meninger og deler erfaringer og beste praksis fra arbeidet med et bredt spekter av leverandører og kunder.
 • Verdi: Vi sørger for å levere maksimal bærekraftsverdi ved å forstå hvilke drivkrefter for bærekraft som fines i hele verdikjeden.
 • Påvirkning: Vi deler kunnskap og fagkompetanse for å øke forståelsen og finne bærekraftige løsninger. Dette gjør vi i form av kurs, rundbordssamtaler og møter – med både drøfting av samarbeid og utmerkelser for fremragende resultater.

Vi innfrir løftene overfor interessentene våre

Vi har som mål å skape bærekraftig verdi for kunder, investorer, ansatte, leverandører og lokalsamfunnene vi er så heldige å ha virksomhet i. Og dette gjør vi i henhold til de strengeste etiske forretningsstandardene. Bærekraft skaper verdi og er et sentralt element i vår strategi. Vi samarbeider med kunder og leverandører om å utvikle både deres og vår virksomhet på en bærekraftig måte i hele verdikjeden. De innovative emballasjeløsningene våre er materialeffektive og produsert på en bærekraftig måte, og støtter kundene i å innfri sine egne bærekraftsmål.

Innovasjon for kundene

Vi er ikke bare et bærekraftig selskap – vi skaper også innovative, fornybare, resirkulerbare, biologisk nedbrytbare og bærekraftige emballasjeløsninger for kundene. Etterspørselen etter bærekraftig emballasje øker stadig, med forbrukerne som en stadig sterkere drivkraft. Emballasjevalget gir produsenter og forhandlere en sterk mulighet til å vise frem bærekraftsinnsatsen deres, og dermed bygge tillit og styrke båndene mellom merkevarene og forbrukerne

Tonn plast elimineres årlig
300

Hjelper Danfoss med å bytte fra EPS-skum til papirbasert emballasje.

 

Investerer i en bedre fremtid

En av måtene vi jobber på for å innfri Better Planet 2050-målene våre, er ved å investere i innovative løsninger med tydelige og konkrete resultater. Vi forplikter oss til å gjøre en forskjell, om det så er ved å installere banebrytende teknologi, tenke nytt om hvordan vi driver virksomheten eller innføre enkle endringer som gir store resultater.

CO2-utslippsreduksjon i tonn per år
3200

I 2023 investerte vi 6 millioner euro i 12 000 solcellepaneler på papirfabrikken Sanguesa i Spania.

Zülpich papirmølle

 

Vi innfrir løftene våre overfor mennesker og lokalsamfunn

Vi har et sterkt fokus på å drive virksomheten på en etisk måte, med en anerkjennelse av at et sterkt samfunnsansvar – måten vi samhandler med medarbeiderne våre, forretningspartnerne våre og lokalsamfunnene vi har virksomhet i – er en sentral del av å skulle skape en bærekraftig fremtid.

Vi engasjerer folkene våre

Ved å tilby et trygt sted å arbeide og en inkluderende og verdibasert kultur er vi i stand til å tiltrekke oss, engasjere og støtte de mest attraktive kandidatene

Employees talking
Lederstillinger inneholdt av kvinner ved utgangen av 2023
25,1%

Vår ende-til-ende-tilnærming til bærekraft

 • Sirkularitetsikon

  Sirkularitet

  Tilnærmingen vår til å sørge for miljømessig bærekraft innebærer at vi jobber med en sirkulær forretningsmodell. Dette betyr at vi involverer våre interessenter i alle stadier, og tilfører verdi til hver enkelt.
 • Inkludering - nytt

  Inkludering

  Vi mener at en inkluderende tilnærming fungerer best når vi skal levere innovative og sirkulære løsninger. Ansatte, kunder, investorer, leverandører og lokalsamfunn har alle en rolle å spille her.
 • Innovasjon-ikon-ny

  Innovasjon

  Når vi skaper et forretningsmiljø som muliggjør innovasjon, blir både vi og kundene våre i stand til å drive banebrytende virksomhet.