Smurfit Kappa - Medarbeiderengasjement

Medarbeiderengasjement

 

Hos Smurfit Kappa blir din stemme hørt.

I 2014 lanserte vi My Voice, vår første globale undersøkelse om medarbeiderengasjement. Mer enn 34 000 av de ansatte besvarte My Voice-undersøkelsen, noe som ga oss svært viktig informasjon om synspunkter og forslag til forbedringer på arbeidsplassen. Dette førte til praktiske og håndgripelige endringer, der mer enn 1200 tiltak og forbedringer ble iverksatt på grunnlag av undersøkelsen verden over. Disse falt inn under tre hovedområder:

Kommunikasjon – bedre kommunikasjonskanaler ble etablert både med hensyn til den generelle driften av selskapet og for lokale spørsmål.
Anerkjennelse – anerkjennelse av team og enkeltpersoner som har gått utover det som er forventet av dem i sitt arbeid.
Karrieremuligheter – mulighetene for å utvikle seg og stige i gradene ble tydeligere definert på alle nivåer i virksomheten.

Tilbakemeldingene vi fikk om denne nye kommunikasjonskanalen var svært positive, ettersom medarbeiderne fikk større muligheter til å påvirke måten selskapet drives på, og vi kunne identifisere tiltak som vil bane veien for fremtidig suksess.


En ny My Voice-undersøkelse ble gjennomført i 2017, og informasjonen herfra bearbeides for øyeblikket med tanke på å implementere nye tiltak og ideer til forbedring.