Teamarbeid styrker due diligence-arbeidet

Ansatt i skogbruk 

Teamarbeid styrker due diligence-arbeidet

«Hvordan kan vi konsekvent sørge for bærekraftige innkjøp av trefiber på tvers av en global organisasjon med virksomhet på over 350 steder?», spør Emilio Ledesma. «Vi ville opprette et globalt system som dekker både sertifiseringer etter CoC-standarden og regulatoriske krav.»

Svaret er Wood Fibre Risk Assessment-plattformen: et Microsoft SharePoint-basert verktøy som skal brukes globalt av alle CoC-ledere og lokale innkjøpere. Plattformen er resultatet av innsatsen fra et internasjonalt team fra alle relevante Smurfit Kappa-virksomheter. For eksempel gjennomførte Matteo Ferrari (fra Italia, jobber i Nederland) en vurdering av de større og sentralt anskaffede leverandørene, mens Emilio Ledsema (fra Mexico) og Pierre Dumestre (fra Frankrike) brukte sin omfattende erfaring med de særskilte kravene for lokale leverandører.

«Først måtte vi kartlegge alle treslagene og opprinnelseslandene for alle papirfabrikkene våre og tredjepartsleverandører av papir», forteller Matteo. «Sammen med partnerorganisasjonen «Preferred by Nature» brukte vi FSCs nasjonale risikovurderinger for å oppdatere Smurfit Kappas nasjonale risikovurderingskart. Deretter brukte vi CoC-statusen for leverandørene og det standardiserte flytskjemaet vårt for innkjøpsbeslutninger til å dele opp alle sentralt anskaffede leverandører av papir i høy, middels og lav risiko. Vi samarbeidet med dem som ble klassifisert som høyrisikoleverandører om å finne de rette tiltakene for å redusere risikoen.

Prosedyrene våre for selskapsgjennomgang og kundekontroll (Due Diligence System – DDS) og bruken av vurderingsplattformen vår er implementert på grunnlag av teammøter og opplæring i risikoen knyttet til fiberopprinnelse. Denne prosessen er tredjepartsverifisert av«Preferred by Nature»-initiativet. Arbeidet med å sikre at Smurfit Kappas retningslinjer for bærekraft implementeres lokalt og sentralt, er en del av DDS-arbeidet. Alt dette er et ledd i arbeidet knyttet til FNs bærekraftsmål nr. 15, «Fremme bærekraftig bruk av økosystemer», og 12, «Ansvarlig produksjon». I tillegg har vi de stadig strengere regulatoriske kravene i Storbritannia knyttet til utviklingen av egne forskrifter for bærekraftige fibre, samt EUs tømmerforordning og Lacey Act i USA, som vi allerede plikter å overholde.

Vurderingsplattformen legger også vekt på rettferdighet. «Dette betyr at vi ikke slutter å bruke ikke-sertifiserte småskalaleverandører – vi hjelper dem å bli sertifisert», forteller Pierre. «Over 93 % av emballasjen vår er FSC-sertifisert, og CoC-sertifiseringen gjør det enklere for oss, men det kommer til å ta litt tid før alle er CoC-sertifisert.»

«Det var egentlig en felles innsats som gjorde at vi har lyktes med dette», forteller Matteo. Pierre er enig. «Vi kunne gjøre det fordi vi er en veldig strukturert gruppe, med harmonisert terminologi for materialer og informasjon. Plattformen og DDS-prosedyren definerer en tydelig leverandørstatus for alle i Smurfit Kappa.»