Case: Ta vare på medarbeiderne

Smurfit Kappa ansatte i Latin-Amerika 

Bruker innsikter og erfaringer fra fabrikkgulvet til å forhindre ulykker

Smurfit Kappas retningslinjer for helse og sikkerhet har fokus på å skape en kultur der alle bryr seg om hverandres helse og sikkerhet. Dette innebærer at vi må omgås hverandre med åpenhet, engasjement og verdighet. Vi oppfordrer til å si fra om kritikkverdige forhold og komme med ideer og forslag til hvordan vi kan forhindre at ulykker og uønskede situasjoner oppstår, og skape større bevissthet om sikkerhet.

I Argentina- og Chile-clusteren vår har fokus på erfaringer og innsikter fra fabrikkgulvet dannet grunnlaget for nye måter å jobbe på. I 2020 lanserte disse en sikkerhetskampanje med fokus på varsling for å redusere ulykkesratene. Alle virksomhetsstedene har nå en kvartalsvis sikkerhetsplan som inngår i clusterens overordnede risikostyringsplan. Her gjennomgår ledergruppen løpende sikkerhetsstatusen for clusteren og implementerer innovative nye tilnærminger til helse og sikkerhet.

På Sunchales Corrugated-fabrikken i Argentina medførte covid 19-pandemien en rekke utfordringer. Som en del av helse- og sikkerhetsopplæringen ved fabrikken ble det gjennomført 60- til 90-minutters sikkerhetsopplæringer med fokus på motivasjon, forebygging av sikkerhetsrisikoer og identifisering av sikkerhetskontroller. Under pandemien kunne de ikke lenger samle alle medarbeiderne for så lange tidsperioder, så de gikk i stedet over til noe de kalte «sikkerhetspauser». I sikkerhetspausene kunne skiftet ta en pause og drøfte og reflektere over sikkerheten på arbeidsstedet og utveksle ideer om hvordan sikkerheten kunne ivaretas på best mulig måte.

Fabrikken i Chile bestemte seg for å styrke sikkerhetsfokuset på innleid personell som er innom fabrikken, og sørge for at deres sikkerhet tas på like stort alvor som for heltidsansatte. Det å koordinere innleid personell kan være en kompleks oppgave, så Jaime Carreño, Safety Coordinator hos Corrugado Chile, og onsiteteamet kom opp med en idé. De opprettet en Sikkerhetstabell som kan brukes til å dele relevant informasjon, samt kontrolldokumenter for arbeid på produksjonsgulvet, som kan deles med besøkende. Dette inkluderte å sørge for støttemateriell for sikkerhetssamtaler og at alt papirarbeid er klart til å fylles ut.

«Vi har oppnådd stor fremgang i Clusteren vår», forteller Cluster Health and Safety Manager Claudio Martinez, og legger til: «Vi kan se at det å oppfordre til åpenhet og gi rom for diskusjon motiverer teamene til å drive frem forbedringer og tenke nytt om hvordan de gjør ting. Beviset på dette er at vi har oppnådd en reduksjon i antall skadetilfeller (TRIR) på 26 % de siste to årene.»