Smurfit Kappa | Mål og prestasjoner

Mål og prestasjoner

Facture-ansatt 

Våre ambisiøse bærekraftsmål

Bærekraft har alltid vært en del av vårt DNA, og våre Better Planet 2050-forpliktelser kvantifiserer hva vi gjør for å beskytte det vi bryr oss om – planeten vår, menneskene våre, virksomheten vår. Disse ambisiøse bærekraftsmålene viser vår forpliktelse til å opprettholde blomstrende lokalsamfunn, støtte gode forretninger og skape en bedre planet.

Våre mål for Better Planet 2050

 
Ikon for klimaendringer

Klimaendringer

 • MÅL: Målet vår er å ha netto nullutslipp innen 2050 med en 55 prosent reduksjon i utslipp fra fossile drivstoff innen 2030
 • OPPNÅDD: 43,7 prosent reduksjon i utslipp av fossilt drivstoff siden 2005
Vannikon

Vann

 • MÅL: 60 prosent reduksjon i Chemical Oxygen Demand-intensitet siden 2025
 • OPPNÅDD: 35,7 prosent reduksjon i Chemical Oxygen Demand-intensitet siden 2005
Avfallsikon

Avfall

 • MÅL: 30 prosent reduksjon i avfall til deponi innen 2025
 • OPPNÅDD: 35,8 prosent reduksjon i avfall til deponi siden 2013
Menneske ikon

Mennesker

 • MÅL: 25 prosent av lederstillingene skal være besatt av kvinner innen 2024
 • OPPNÅDD: 25,1 prosent av lederstillinger er besatt av kvinner ved utgangen av 2023
Skogikon

Skog

 • MÅL: >95 prosent av emballasjeløsningene ska selges som Chain of Custody-sertifisert til kunder innen 2025
 • OPPNÅDD: 95,5 prosent av emballasjeløsningene er solgt som Chain of Custody-sertifisert i 2023
Vannikon

Vann

 • MÅL: 1 prosent reduksjon i vannforbruk hvert år
 • OPPNÅDD: I 2023, 1,8 prosent reduksjon i vannforbruk hvert år
Helse-ikon

Helse of sikkerhet

 • MÅL: 5 prosent reduksjon i Total Recordable Injury Rate hvert år
 • OPPNÅDD: 3,9 prosent reduksjon i Total Recordable Injury Rate i 2023
Fellesskap-ikon

Samfunn

 • MÅL: 24 millioner euro skal doneres mellom 2020 og 2025 for å støtte sosiale, miljømessige og samfunnsmessige tiltak
 • OPPNÅDD: 25,6 millioner euro har blitt donert siden 2020 for å støtte sosiale, miljømessige og samfunnsmessige tiltak