Case: Roermond Papier, en ledende sirkulær papirfabrikk

Case: Roermond Papier, en ledende sirkulær papirfabrikk

Roermond Gjenvinning 

Hos Smurfit Kappa Roermond Papier er målet å oppnå høyest mulig merverdi fra ressursene på en bærekraftig og energieffektiv måte. For å oppnå dette utnytter fabrikken ressursene ved å sikre en lukket sirkulær prosess i selve fabrikken med fokus på råvarer, energi og vann, og deretter ved å lukke de gjenstående prosessene for avfallet som ikke kan brukes i fabrikken, ved å samarbeide med lokale partnere fra ulike sektorer. En sirkulær tilnærming. «Bedre gjenbruk forutsetter bedre separasjon av materialer. Separasjonen starter helt i begynnelsen av papirproduksjonsprosessen, men er også viktig i alle de andre leddene av produksjonen», forteller Wouter Lap, administrerende direktør i Roermond Papier.

«Roermond-fabrikken er banebrytende innen sirkularitet. 99 % av råmaterialet som kommer inn i fabrikken, får et formål og et nytt liv.

Roermond-papirfabrikken ble tildelt PPI-prisen i 2013 og 2019 som en anerkjennelse av fabrikkens bioenergistrategi og miljøledelse. 100 % av råmaterialet som brukes, kommer fra bærekraftige kilder. Mesteparten av råmaterialet konverteres til papir, men i tråd med vår sirkulære tilnærming sørger vi også for at overskudds- og restavfall eller sidestrømmer gjenbrukes eller oppsirkuleres, slik at de blir omgjort til verdifulle materialer. Av rundt 1000 kg med gjenvunnet og resirkulert papir som kommer inn i fabrikken, gjenstår det i dag bare 1 % som vi ikke nyttiggjør oss på en eller annen måte.

Innovasjon og løpende forbedringer gjør oss i stand til å oppnå forbedringer i energiforbruket ved fabrikken, som utgjør en del av en benchmark for Europa. En viktig faktor er at selv om produksjonen i fabrikken har økt med 95 % siden 1990, har CO2-utslippene bare økt med 19 % – det vil med andre ord si at produksjonsøkningen har vært praktisk talt karbonnøytral. Vi jobber stadig med nye tiltak for å nå målet vårt om nullutslipp av CO2 fra fossile kilder innen 2050, men vi er også avhengig av nye og innovative teknologier.