Som många andra webbplatser använder vi och sparar cookies på din dator. Dessa cookies används för att förbättra vår webbplats och för att ge dig en personligt anpassad service, både på webbplatsen och i övriga media. Läs vår policy om cookies för mer information.

Al parecer usted está utilizando un navegador desactualizado.  Para mejorar su experiencia de visualización, por favor descargue un navegador actualizado  (IE8+, Firefox, Google Chrome o Apple Safari).

Långsiktiga åtaganden

Vårt mål är att kontinuerligt förbättra vårt hållbarhetsarbete och i enlighet med detta har vi har gjort fyra långsiktiga åtaganden.

 
Fiber och papper

Fram till år 2015:

Alla våra tillverkade eller inköpta fiber kommer att vara av hållbart ursprung.

  • Över 90 % av det papper och den papp som produceras kommer att vara spårbarhets-certifierat
  • Över 90 % av vår konverteringsverksamhet kommer att verka under en spårbarhetskedja.

CO2

20 % minskning i relativa CO2-utsläpp från fossila bränslen i våra globala pappers- och pappbruk år 2020, jämfört med 2005.

Vatten

Minska organiskt innehåll som släpps ut via vårt processvatten (COD) med en tredjedel fram till 2020 jämfört med 2005. Minskningen  ställs i relation till organiskt utsläpp mätt i COD per ton producerat papper.

Uppförandekod

Att kontinuerligt betona vikten av vår uppförandekod (Code of Conduct) till alla medarbetare och att integrera dessa principer i våra dagliga affärstransaktioner.

Senaste hållbarhetsrapporten

Läs fler publikationer