Talangutveckling

Som företag är det vårt ansvar att fånga upp våra medarbetares talanger och ge dem möjlighet att utvecklas för att nå sin fulla potential. Utbildning och utveckling är en viktig del i detta. Vi uppmuntrar alla våra anställda att bygga på sina kunskaper och färdigheter oavsett var de befinner sig i sin karriär på Smurfit Kappa och oavsett nivå i organisationen.

Smurfit Kappas koncerngemensamma program körs varje år och har beteckningen ”Smurfit Kappa Academy”. Våra utbildnings- och utvecklingsprogram ger en liten inblick av det Smurfit Kappa kan erbjuda anställda som har ambitionen att utvecklas. Många fler program finns tillgängliga i de länder där vi är verksamma och organiseras av våra HR-avdelningar.

Workshop för nyanställda

Syftet med denna workshop är att möta nyutexaminerade som nyligen anställts på företaget, inom alla olika funktioner, för att uppmärksamma dem i början av sin karriär inom Smurfit Kappa. Workshopen är till för att ge våra nyanställda en förståelse för Smurfit Kappas bredd och de möjligheter som företaget kan erbjuda dem i deras karriärutveckling.

 

Ledarutvecklingsprogram (Advanced Management Development, AMD)

AMD-programmet har skapats för att inom koncernen ta tillvara talanger med stor potential och ge dem mer erfarenhet inom Smurfit Kappa. Läroplanen för interna och externa presentationer och seminarier ger deltagarna en stor möjlighet att lära sig mer om Smurfit Kappa utöver det de får i sitt dagliga arbete. Detta för att de ska utvecklas både på ett personligt och professionellt plan.

 

Chefsprogram (Global Manager Programme, GMP)

Programmet ger en bra introduktion till och utveckling av vår ledning i företaget. Programmet erbjuds dem som har rekryterats till en chefsbefattning och deltagarna kommer från hela koncernen. Programmet har ett brett och varierat innehåll för att säkerställa att dessa chefer får de verktyg och den information de behöver för att vara framgångsrika chefer på Smurfit Kappa.

 

Open Leadership

Smurfit Kappas Open Leadership-program är ett nytt tillskott bland de utbildningar koncernen erbjuder. Smurfit Kappa har genom samarbete med INSEAD, en av världens ledande handelshögskolor, utvecklat ett skräddarsytt program baserat på Smurfit Kappas Open Leadership-modell. Modellen är resultatet av ett ettårigt projekt som involverade Smurfit Kappa-ledare på alla nivåer i organisationen. Den identifierar nio grundläggande förmågor som anses viktiga inom Smurfit Kappa för att uppnå uthållig tillväxt och långsiktig framgång.

 

Senior Ledarskapsutveckling

Utvecklingen av våra ledare upphör inte när du når en viss position på Smurfit Kappa. Vi uppmuntrar ledare på alla nivåer i organisationen att vara öppna för fortsatt lärande. För våra mest seniora ledare, som är vd på landsnivå eller motsvarande, erbjuder Smurfit Kappa ett antal mycket professionella och engagerande program med världsledande handelshögskolor, inklusive:

  • INSEAD i France

  • London Business School i Storbritannien  

  • Harvard University i USA  

Fördjupningskurs i engelska

Denna utbildning har framgångsrikt stöttat utvecklingen av de engelska språkkunskaperna i koncernen. Horner School of English erbjuder en veckolång intensivkurs i engelska. Skolan är baserad i Dublins stadskärna och deltagarna bor hos en omsorgsfullt utvald familj, vilket ger en ovärderlig möjlighet för dem att träna sin engelska på kvällen.

 

Online-kurs i engelska

Vår e-plattform för utbildning i engelska tillhandahålls av EF (English First) och vänder sig till dig som föredrar alternativ till traditionell klassrumsundervisning. Plattformen ger möjlighet till ett flexibelt lärande; hemma, på kontoret, via surfplatta eller smartphone. Deltagarna kan välja när och vilken typ av engelska de vill lära sig, från allmän engelska, affärsengelska och branschspecifik engelska.