Vision och strategi

Zülpich, Hållbarhet 

Levererar dynamiskt och hållbart

Smurfit Kappa är ett företag med ett väsentligt och bestående syfte - att skapa lösningar som skyddar det vi alla bryr oss om. Detta syfte lever i vår kultur och vårt beteende på alla nivåer och inom alla områden av vår verksamhet. Det är ett syfte som genomsyrar våra strategiska affärsbeslut och handlingar, nu och i framtiden.

Våra strategiska miljöprioriteringar är klimatförändringar, skog, vatten och avfall. Vi förstår att vår framgång drivs av vårt högt uppskattade och motiverade team, och vi månar om våra medarbetares hälsa, välbefinnande och säkerhet. Vi är också engagerade i alla lokalsamhällen där vi verkar.

Genom att skapa hållbart värde för våra kunder, investerare, anställda, leverantörer och lokalsamhällen strävar vi efter bolagsstyrning och etiskt affärsuppförande på högsta nivå. Engagemanget finns på alla nivåer av vår verksamhet, från styrelserummet till fabriksgolvet och genom hela vår verksamhet och leveranskedja.