Better Planet Packaging | Smurfit Kappa
Working collaboratively with customers

Better Planet Packaging

Bättre partnerskap skapar bättre resultat

Se filmen

Tillsammans med våra kunder
skapar vi bättre resultat för en bättre framtid 

Vi strävar hela tiden efter att skapa bättre produkter, bättre resultat, bättre relationer med våra kunder – och en bättre värld för oss alla.

Det är denna ständiga innovation, samarbete och delade ambition som innebär att våra kunder aldrig behöver nöja sig med ”det bästa”, eftersom vi arbetar tillsammans med dem för att ge dem något ännu bättre. Genom att använda oss av vår expertis fortsätter vi att nå längre, sikta högre och skapa bättre och bättre tillsammans.

Vi använder vår starka och branschledande expertis inom hållbara material för att utveckla förpackningslösningar för våra kunder. Lösningar som är förnybara, utformade för att vara återvinningsbara och faktiskt återvinns. Om de skulle hamna i naturen bryts de ned utan att lämna några spår efter sig. Vi bidrar också till en värld utan förpackningsavfall genom att stödja cirkularitetskonceptet. Som en del av detta samlar vi in använda förpackningar och återanvänder mer än 90 % av materialet i vår affärsmodell med ett slutet kretslopp

I vår senaste hållbarhetsundersökning, som genomfördes i samarbete med Financial Times, med input från 440 seniora chefer och företagsledare i 11 stora ekonomier i Europa och Nord- och Sydamerika, kunde vi konstatera att ”61 % säger att hållbarhet förändrar sättet som de mäter det finansiella resultatet”. Dessutom har ”47 % av företagen prioriterat förpackningsinnovation som en del av nettonollmålen”.

Förpackningar är ett enkelt första steg att hjälpa kunderna nå sina hållbarhetsmål och det är syftet med Better Planet Packaging – att ha en positiv påverkan på leveranskedjorna för miljarder av konsumenter genom att minska förpackningarnas miljöpåverkan och påverkan på planeten.

 

Hur kan vi hjälpa dig att lösa utmaningarna i din verksamhet?

Kontakta oss

* Obligatoriska fält

Upp till 5 filer kan laddas upp. Max (5MB) per fil.

Du kan när som helst säga upp din prenumerationen genom att klicka på länken Avsluta prenumerationen i e-postmeddelandet. Du har rätt att när som helst säga upp användningen av dina personuppgifter för direktmarknadsföring. Allt du behöver göra är att kontakta oss.