Smurfit Kappa Foundation | Hållbarhet | Smurfit Kappa

Smurfit Kappa Foundation

 

2011 inrättade vi Smurfit Kappa Foundation för att hjälpa till att finansiera projekt som ger människor möjlighet att förbättra sina liv. Vi har alltid haft en stark tro på att vara en del av de lokalsamhällen där vi har förmånen att verka. Genom vår lokala verksamhet stödjer vi aktivt projekt som bidrar till att bygga en hållbar framtid för våra lokalsamhällen.

Målet med stiftelsen är att åstadkomma positiva och långvariga förändringar i de lokalsamhällen där vi verkar. Det gör vi genom att finansiera projekt i fokusområden som fattigdom, utsatta barn, hälsa och kost, utbildning och grundläggande vård.

I över 11 år har Smurfit Kappa Foundation gett ekonomiskt stöd till över 260 projekt världen över och donerat mer än 15 miljoner euro till projekt i 30 länder där vi verkar.

Besök stiftelsens hemsida

Höjdpunkter från 11 år med Smurfit Kappa Foundation

Investeringar sedan 2012
15,1 mn euro
Antal projekt som vi har stöttat sedan 2012
260
Länder som vi har stöttat
30
Sjukhusprojekt och projekt för särskilt behövande
64
Samhällsinrättningar, sportanläggningar och lekplatser vi finansierat
95
Stödprogram för barn vi finansierat
37
Så ansöker du om bidrag

Vi välkomnar alla ansökningar som ligger i linje med stiftelsens syfte - att stödja hållbarhetsprojekt som på ett positivt sätt påverkar livet för missgynnade befolkningsgrupper i de lokalsamhällen där Smurfit Kappa Group verkar.

Ansök om bidrag