Smurfit Kappa Foundation

 

2011 inrättade vi Smurfit Kappa Foundation för att hjälpa till att finansiera projekt som ger människor möjlighet att förbättra sina liv. Vi har alltid haft en stark tro på att vara en del av de lokalsamhällen där vi har förmånen att verka. Genom vår lokala verksamhet stödjer vi aktivt projekt som bidrar till att bygga en hållbar framtid för våra lokalsamhällen.

Målet med stiftelsen är att åstadkomma positiva och långvariga förändringar i de lokalsamhällen där vi verkar. Det gör vi genom att finansiera projekt i fokusområden som fattigdom, utsatta barn, hälsa och kost, utbildning och grundläggande vård.

I över 11 år har Smurfit Kappa Foundation gett ekonomiskt stöd till över 200 projekt världen över och donerat mer än 12 miljoner euro till projekt i 24 länder där vi verkar.

Besök stiftelsens hemsida

Höjdpunkter från 11 år med Smurfit Kappa Foundation

Investeringar de senaste 10 åren
9,4 mn euro
Antal projekt som har fått stöd sedan 2012
159
Länder som vi har stöttat
24
Sjukhusprojekt och projekt för särskilt behövande
36
Samhällsinrättningar, sportanläggningar och lekplatser vi finansierat
42
Stödprogram för barn vi finansierat
32
Så ansöker du om bidrag

Vi välkomnar alla ansökningar som ligger i linje med stiftelsens syfte - att stödja hållbarhetsprojekt som på ett positivt sätt påverkar livet för missgynnade befolkningsgrupper i de lokalsamhällen där Smurfit Kappa Group verkar.

Ansök om bidrag