Leverans till våra intressenter

E-handelsförpackningar 

Intressenternas engagemang i hållbar utveckling

Hållbara företag uppmuntrar olika åsikter och vi ger också möjligheter till dialog med de många intressenter som påverkar vår verksamhet. Vår erfarenhet är att detta utbyte av idéer och vår helhetssyn på hållbarhet ger fördelar för alla.

Våra intressenters åsikter är avgörande för hur vi utvecklar vår verksamhet. Våra nyckelintressenter är kunder, investerare, anställda, samhällen och leverantörer.

Våra metoder för att skapa engagemang

Genom kontinuerligt dialog på flera nivåer med våra kunder, investerare, anställda, samhällen och andra relevanta parter vet vi vilka frågor som är viktiga för våra intressenter. Vårt holistiska synsätt innebär följande för intressenterna:

 • Relevans: Kontinuerlig dialog för att förstå deras hållbara drivkrafter och hjälpa till att öka förmågan
 • Inflytande: Värdera deras åsikter samt dela erfarenheter och bästa praxis genom arbetet med många leverantörer och kunder
 • Värde: Se till att vi levererar maximalt hållbarhetsvärde genom att förstå drivkrafterna inom hållbarhet genom hela vår värdekedja
 • Påverka: Dela kunskap och expertis för att öka förståelsen och hitta hållbara lösningar. Det gör vi genom utbildningar, rundabordssamtal och möten – inklusive utmärkelser och partnerskapsdiskussioner.

Leverans för våra intressenter

Genom vår verksamhet strävar vi efter att skapa hållbart värde för våra kunder, investerare, anställda, leverantörer och de lokalsamhällen där vi har förmånen att verka. Vi gör detta med högsta etiska affärsstandard. Hållbarhet skapar värde och är en central del av vår strategi. Vi samarbetar med kunder och leverantörer för att få både deras och våra verksamheter att växa på ett hållbart sätt genom hela värdekedjan. Våra innovativa förpackningslösningar är materialeffektiva, producerade på ett hållbart sätt och stödjer kunderna i deras strävan att uppnå sina hållbarhetsmål.

Innovationer åt våra kunder

Vi är inte bara ett hållbart företag, vi skapar också innovativa, förnybara, återvinningsbara, biologiskt nedbrytbara och hållbara förpackningslösningar för våra kunder. Efterfrågan på hållbara förpackningar fortsätter att växa, och i takt med att konsumenternas krav ökar också drivkraften. Förpackningar ger en tydlig möjlighet för varumärken och återförsäljare att visa sitt engagemang för hållbarhet, och som ett resultat, bygga förtroende och stärka relationen mellan varumärke och konsument. 

 

Click to Lock Box, Tvättmedelsförpackning, Tvättmedelslåda
Minskning av CO2-utsläpp under produktion
32%

Click-to-Lock Box: ett hållbar och säkert alternativ till traditionella plastlådor.

 

Vi investerar i en bättre morgondag

Ett av sätten vi når våra Better Planet 2050-mål är genom att investera i innovativa lösningar som har en påtaglig effekt. Oavsett om vi installerar banbrytande teknik, omformar vår verksamhet eller genomför enkla förändringar som leder till stora resultat, är vi fast beslutna att göra skillnad.

Minskning av CO2-utsläpp
25%

2021 investerade vi 11,5 miljoner euro i vårt pappersbruk i Zülpich, vilket resulterade i en avsevärd minskning av CO2-utsläppen. 

Zülpich pappersbruk

 

Vi levererar för våra människor och samhällen

Vi är fast beslutna att hantera vår verksamhet på ett etiskt sätt, och inser att ett gott socialt medborgarskap – sättet på hur vi interagerar med våra anställda, affärspartners och lokala samhällen – är en viktig del av att skapa en hållbar framtid.

Skapa engagemang

Genom att tillhandahålla en säker arbetsplats och en inkluderande och värderingsdriven kultur kan vi attrahera, engagera och stärka de bästa talangerna.

Anställda som pratar
Förbättring av medarbetarnas engagemang i procent
13

Vår helhetssyn på hållbarhet

 • Symbol för cirkuläritet

  Cirkularitet

  Att arbeta med en cirkulär affärsmodell är vår strategi för att leverera miljömässig hållbarhet. Det betyder att vi involverar våra intressenter i alla led och tillför värde till var och en.
 • Inkluderande - ny

  Inkludering

  För att kunna leverera innovativa och cirkulära lösningar tror vi att ett inkluderande tillvägagångssätt fungerar bäst. Anställda, kunder, investerare, leverantörer och lokalsamhällen har alla en roll att spela.
 • Innovationsikon - ny

  Innovation

  Att skapa en affärsmiljö som möjliggör innovation säkerställer att vi och våra kunder ligger i framkant.