Smurfit Kappa | Planeten

Planeten

 

En grönare och blåare planet

Under många år har vår verksamhet utformats kring en cirkulär affärsmodell. Det innebär att vi söker efter lösningar med slutna kretslopp, maximerar resurseffektiviteten och minimerar vårt avfall, inklusive CO2-utsläppen. Det innebär också att vi levererar förpackningar som skyddar våra kunders produkter och samtidigt undviker förpackningsavfall och skräp. År 2021 kom vi ännu ett steg närmare vårt mål om nettonoll CO2-utsläpp till år 2050.

Vi driver en cirkulär affärsmodell med till största del återvunnen fiberråvara. Den nyfiber vi använder är förnybar och har ett hållbart ursprung. Vi återanvänder eller återvinner sidoströmmar, vi använder förnybar energi och strävar efter energieffektivitet där vi kan. Detta cirkulära tillvägagångssätt ökar resursproduktiviteten, vilket ökar vår konkurrenskraft.

Vår cirkulära affärsmodell börjar med hållbara primära råvaror. Vårt integrerade synsätt på producentansvar och pappersåtervinning innebär att 77% av vår råvara är returfiber. Vi använder organiska biprodukter som biobränsle, cirkulerar vårt processvatten så många gånger vi kan och vi samarbetar med lokala organisationer för att hitta alternativa användningsområden för de avfall vi får med våra returpappersleveranser, som vi inte kan använda i våra processer.

Minskning av relativa CO2-utsläpp (sedan 2005)
43,7%
Minskning av relativt avfall som skickas till deponi (sedan 2013)
35,8%
Förpackningslösningar säljs som spårbarhetscertifierade
95,5%

 

I vår produktutvecklingsfas arbetar vi mot synergier inom hela värdekedjan. Genom att till exempel designa förpackningslösningar i monomaterial skapar vi effektivitet i våra kunders förpackningslinjer och vi förbättrar återvinningsbarheten av förpackningarna efter användning.

Skogen i sig är ett slutet system, vilket är grundläggande för lokala klimat- och vattensystem. När skogen brukar på ett hållbart sätt utgör den också en förnybar källa till råvaror för industrin, fungerar som koldioxid och ger arbetstillfällen.

Våra fyra fokusområden för planeten