Hållbarhetsrapport 2021, Hållbarhetsrapportering

Hållbarhetsrapportering

Vår hållbarhetsrapport för 2021

Ladda ner den fullständiga rapporten

Vi är fast beslutna att vara ett företag som gör skillnad för en grönare och blåare planet. Det innebär att göra de rätta valen för vår personal, våra lokalsamhällen och vår miljö, genom produkter och processer som gör verklig skillnad för våra kunder och över hela vår värdekedja. Sann hållbarhet sträcker sig hela vägen: från inköp och samarbete med våra leverantörer, till produktion och produktleverans till våra kunder. Våra ekonomiska mål ligger i linje med vårt sociala, samhälleliga och miljömässiga ansvar.

Highlights från vår hållbarhetsrapport för 2021

Läs våra highlights från Hållbarhetsrapporten 2021 för att ta reda på hur vi arbetar med mätbara åtgärder för alla våra strategiska hållbarhetsmål.

Läs rapporten

Våra highlights från 2021

Relativ minskning av koldioxidutsläpp sedan 2005
41,3%
Hållbarhetsrapport CO2-utsläpp
Minskning av avfall till deponi från våra pappersbruk sedan 2013
29,2%
Avfall
Sociala investeringar 2020-2021
12,6 mn euro
Produkter som säljs som CoC-certifierade
93,45%
COD-reduktion sedan 2005
38,5%
COD-reduktion, Hållbarhetsrapport
Förbättring i procent av de anställdas engagemang
13
Anställda som pratar