Hållbarhetsrapportering

Hållbarhetsrapportering

Vår hållbarhetsrapport för 2023

Ladda ner den fullständiga rapporten

Vi är fast beslutna att vara ett företag som gör skillnad för en grönare och blåare planet. Det innebär att göra de rätta valen för vår personal, våra lokalsamhällen och vår miljö, genom produkter och processer som gör verklig skillnad för våra kunder och över hela vår värdekedja. Sann hållbarhet sträcker sig hela vägen: från inköp och samarbete med våra leverantörer, till produktion och produktleverans till våra kunder. Våra ekonomiska mål ligger i linje med vårt sociala, samhälleliga och miljömässiga ansvar.

Highlights från vår hållbarhetsrapport för 2023

Läs våra highlights från Hållbarhetsrapporten 2023 för att ta reda på hur vi arbetar med mätbara åtgärder för alla våra strategiska hållbarhetsmål.

Läs rapporten

Våra highlights från 2023

Relativ minskning av koldioxidutsläpp sedan 2005
43,7%
Hållbarhetsrapport CO2-utsläpp
Minskad vattenförbrukning
1,8%
Avfall
Minskning av avfall till deponi från våra pappersbruk sedan 2013
35,8%
Sociala donationer sedan 2020
25,6 mn euro
COD-reduktion, Hållbarhetsrapport
Kvinnor i ledningsroll i slutet av 2023
25,1%
Produkter som säljs som CoC-certifierade
95,5%
Vår övergångsplan för nettonoll

Vår långsiktiga ambition, mål validerade av tredje part och fortsatta åtgärder idag gör att vi är väl positionerade för att kunna leverera på våra åtaganden.

SE VÅR PLAN FÖR NETTONOLL