Smurfit Kappa | Människor och samhällen

Människor och samhällen

Anställd på Smurfit Kappa Facture promenerar 

Att stärka människor och samhällen

Det är Smurfit Kappas ambition att vara ett erkänt globalt och beundrat företag, en fantastisk arbetsplats och en arbetsgivare som lockar talanger. Ambitionerna handlar inte bara om vår affärstillväxt, utan baseras på vår förståelse att vår framgång drivs av våra högt värderade och motiverade team över hela världen.

Det är ett känt faktum att anställda som finner mening på jobbet är gladare, mer produktiva och mer engagerade. Människor som känner att de har meningsfulla jobb med ett bredare syfte är mer benägna att arbeta hårdare, ta sig an utmanande uppgifter och samarbeta på ett effektivt sätt. Vi strävar efter just detta, samtidigt som vi är måna om våra medarbetares hälsa, säkerhet och välbefinnande under arbetstid men även till och från jobbet.

Antal anställda
47 000
Sociala investeringar sedan 2020
25,6 mn euro
Kvinnor i ledande befattning i slutet av 2023
25,1%

 

Det är därför Smurfit Kappa strävar efter att ständigt utveckla och förbättra sin medarbetarstrategi och varför vi arbetar med våra fyra HR-värden: Personlig utveckling & Talent Management, Employee Experience for Performance, Inkludering, mångfald och jämlikhet, Belöning och erkännande. Dessa underbyggs av de fem grunderna i vår HR-strategi - Säkerhet och välbefinnande, Juridiskt ramverk, Medarbetarrelationer, HR-informationssystem, Intern kommunikation.

Smurfit Kappa har också fokus på att i linje med principerna i vår Foundation försöka bryta fattigdom och beroende när och var de finns, med början i de yngre generationerna, i de samhällen där vi verkar.