Smurfit Kappa | FN:s mål för hållbar utveckling

FN:s mål för hållbar utveckling

Skogsbruk, kvinna 

Våra Better Planet 2050-åtaganden fokuserar på våra strategiskt prioriterade områden och ligger i linje med FN:s hållbara utvecklingsmål 2030 (SDG). Genom att rapportera om våra framsteg inom ramen för SDGs stödjer vi en global insats för hållbar utveckling. Vi tror att fokuset på våra egna hållbarhetsmål kommer att medverka till stor positiv inverkan på planeten, människorna och för att upprätthålla en meningsfull verksamhet.

Under 2021 var Smurfit Kappa det första FTSE 100-företaget som fick fem stjärnor för Support the Goals. Det betyder att vi uppfyller alla de fem betygskriterierna genom att: ha definierat de viktigaste SDGs, ha satt upp mätbara mål för att nå dessa, ha delat med oss av exempel på vårt arbete, rapporterat om våra framsteg samt säkerställt att våra leverantörer förbinder sig till målen

Smurfit Kappa påverkar

Dessa sex SDGs har identifierats som de huvudmål där Smurfit Kappa har störst potential att påverka och tillföra värde. Smurfit Kappa har satt upp mätbara mål inom sitt påverkansområde för vart och ett av dessa mål.

FN:s mål för hållbar utveckling, effekter 

Smurfit Kappa bidrar

Dessa fyra SDGs har identifierats som mål där Smurfit Kappas aktiviteter har ett meningsfullt bidrag till måluppfyllelse. Vi har åtaganden inom vårt påverkansområde för dessa mål men vi är medvetna om att för att uppnå målen krävs även insatser från andra sektorer i samhället.

FN:s mål för hållbar utveckling, Bidrar 

Smurfit Kappa stöttar

I egenskap av en hållbar och ansvarsfull verksamhet stöttar vi leveransen för vart och ett av SDGs. Dessa sju mål är viktiga för oss genom våra värderingar och vårt sätt att arbeta, men vi inser samtidigt att Smurfit Kappa inte ensam kan påverka den nödvändiga förändring som krävs för att leverera på målen.

FN:s mål för hållbar utveckling, stöder