Mål och resultat

Anställd på Smurfit Kappa Facture 

Våra ambitiösa hållbarhetsmål

Hållbarhet har alltid varit en del av vårt DNA, och våra Better Planet 2050-åtaganden bevisar vad vi gör för att skydda det vi bryr oss om – vår planet, våra medarbetare och vår verksamhet. Dessa ambitiösa hållbarhetsmål visar vårt engagemang för att upprätthålla blomstrande samhällen, stödja bra affärer och skapa en bättre planet.

Våra Better Planet 2050-åtaganden

Ikon för klimatförändringar

Klimatförändringar

 • MÅL: Vår ambition är att ha nettonoll utsläpp senast 2050 med en 55-procentig minskning av utsläppen för fossila bränslen till 2030 
 • RESULTAT: 43,9% minskning av utsläppen från fossila bränslen sedan 2005
Vatten-symbol

Vatten

 • MÅL: 60% minskning av behovet av kemiskt syre till 2025
 • RESULTAT: 36,9% minskning av behovet av kemiskt syre sedan 2005
avfalls-symbol

Avfall

 • MÅL: Mängden avfall som skickas till deponi ska minska med 30% till 2025
 • RESULTAT: Mängden avfall som skickas till deponi har minskat med 24% sedan 2013
Personsymbol

Medarbetare

 • MÅL: 25% av de ledande befattningarna ska innehas av kvinnor till 2024.
 • RESULTAT: 23,5% av de ledande befattningarna innehades av kvinnor 2022
Skogssymbol

Skog

 • MÅL: >95% av förpackningslösningarna ska säljas som spårbarhetscertifierade 2025
 • RESULTAT: 94,3% av förpackningslösningarna såldes som spårbarhetscertifierade 2022
Vatten-symbol

Vatten

 • MÅL: 1% minskning av vår årliga vattenförbrukning
 • RESULTAT: 2022 minskade vi vår årliga vattenförbrukning med 2,1%
Hälsosymbol

Hälsa och säkerhet

 • MÅL: 5% minskning av den totala registrerade årliga skadefrekvensen
 • RESULTAT: 12,7% minskning av den totala registrerade årliga skadefrekvensen 2022
Symbol för samhällen

Lokalsamhällen

 • MÅL: Mellan 2020-2025 kommer 24 miljoner euro att doneras för att stödja sociala, miljömässiga och samhällsrelaterade initiativ
 • RESULTAT: Sedan 2020 har 18,4 miljoner euro donerats för att stödja sociala, miljömässiga och samhällsrelaterade initiativ