Etik

 

Lojalitet, integritet och förtroende är grundläggande värden för Smurfit Kappa. Sättet vi agerar på visar vilka vi är, medan vår fortsatta framgång är beroende av att vårt agerande inte bara är lagligt utan även etiskt. 

På Smurfit Kappa är vi fast beslutna att bedriva vår verksamhet enligt högsta möjliga etiska standard. Vår uppförandekod och vår Speak Up-policy ska motsvara denna standard och ge var och en av oss den information vi behöver för att kunna sträva efter detta i såväl produktion som service och relationer. Uppförandekoden gäller för samtliga, från koncernstyrelse och chefer till anställda runt om i världen. Vi kräver även att alla övriga som på något sätt representerar oss eller arbetar åt oss följer vår policy.  

Vår uppförandekod vägleder oss i våra rättsliga och etiska skyldigheter och visar oss vilken information och underlag vi behöver för att kunna ta sunda beslut i vårt arbete. Utöver detta säkerställer vår Speak Up-tjänst att vem som helst som misstänker att vi agerar eller är på väg att agera felaktigt, enkelt och konfidentiellt kan rapportera detta, utan oro för vedergällning.  

Då vi är ett FTSE 100-företag är det av yttersta vikt att alla i organisationen förstår sina skyldigheter vad gäller uppförandekoden, så att vi kan hålla oss inom högsta möjliga etiska standard och leverera det som aktieägarna förväntar sig av oss.