Tillgänglighetsförklaring | Smurfit Kappa

Tillgänglighetsförklaring

Smurfit Kappa har åtagit sig att vara en inkluderade, mångsidig och jämställd organisation. Som en del av detta åtagande är det vår avsikt att erbjuda en välkomnande och tillgänglig upplevelse för alla som besöker vår webbplats.

Förklaring av riktlinjer för tillgängligt webbinnehåll (WCAG)

För att säkerställa att vår webbplats är tillgänglig följer vi World Wide Web Consortiums (W3C) Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) version 2.1.
WCAG är en globalt accepterad standard för att mäta en webbplats eller apps tillgänglighet. Den använder skalan A, AA och AAA för att betygsätta innehållets tillgänglighet.
Smurfit Kappa har åtagit sig att, där så är möjligt, se till att företagets innehåll uppfyller kraven för AA. AA-efterlevnad innebär att personer som har en funktionsnedsättning enkelt ska kunna komma åt merparten av vårt innehåll.

Så uppfyller vi WCAG-standarderna

För att säkerställa att vi följer tillgänglighetsstandarderna gör vår webbplats följande:

 • Använder giltig HTML och CSS
 • Låter användarna ändra aspekter som rör webbplatsens utseende för att förbättra sin upplevelse
 • Det är lätt att navigera oavsett enhet eller metod
 • Sidorna har unika och beskrivande titlar
 • Webbplatsen har tangentbordsvänliga länkar och knappar
 • Webbplatsen har en logisk innehållsstruktur och en tydlig informationshierarki
 • Webbplatsen anpassar sig till olika skärmstorlekar utan att funktioner går förlorade eller att användbarheten försämras
 • Webbplatsen tillhandahåller alternativa textbeskrivningar av funktionella och informativa bilder
 • Webbplatsen har en omfattande webbplatskarta och breadcrumb-spårning 

Överensstämmelse med och validering av standarder

Vår webbplats är i allt väsentligt kompatibel med WCAG 2.1 nivå AA. 

Vi har dock identifierat ett fåtal fall där detta på grund av tekniska eller praktiska skäl inte är möjligt. Dessa undantag listas nedan:

 • Otillräcklig färgkontrast mellan text och bakgrund (för ett fåtal komponenter), vilket gör att vissa ord kan vara svåra att läsa.
 • Felaktig rubrikordning på grund av den ursprungliga sidinställningen, vilket innebär att skärmläsare eventuellt inte kan följa den ordning som texten visas på skärmen. 
 • Vissa dekorativa bilder kan innehålla en alt-tagg eftersom vi använder oss av ett centralt bibliotek för bilder
 • En del äldre PDF:er kan sakna titel
 • Innehåll som tillhandahålls via tredje part

Denna efterlevnadsstatus har validerats oberoende av AbilityNet, en ledande välgörenhetsorganisation som hjälper företag att bygga mer tillgängliga webbplatser.

Fler åtgärder för att främja tillgängligheten

För att säkerställa att vår webbplats fortlöpande uppfyller tillgänglighetsstandarderna:

 • Begär vi tillgänglighetsefterlevnad av tjänsteleverantörer för webbutveckling
 • Genomför vi tillgänglighetsrevisioner med hjälp av interna och externa resurser
 • Uppmuntrar vi användarna att kontakta oss för att rapportera tillgänglighetsproblem

Feedback

Berätta gärna om du skulle få problem med tillgängligheten på webbplatsen:

 • E-post: web@smurfitkappa.com
 • Postadress: Smurfit Kappa Group, Beech Hill, Clonskeagh, Dublin, D04N2R2, Irland.

Vi kommer att göra vårt yttersta för att svara inom 5 arbetsdagar.