[[skiptomaincontent:Smurfit.default.PageStructure]]

Tillgänglighetsförklaring

Smurfit Kappa har åtagit sig att vara en inkluderade, mångsidig och jämställd organisation. Som en del av detta åtagande är det vår avsikt att erbjuda en välkomnande och tillgänglig upplevelse för alla som besöker vår webbplats. Från och med april 2021 är vi i början på vår tillgänglighetsresa; vi tar gärna emot feedback från våra användare när vi gör om vår webbplats för att göra den inkluderande för alla. Nedan hittar du information om hur du ger feedback samt information om vår tillgänglighetsresa.

Åtgärder för att främja tillgängligheten

Smurfit Kappa-koncernen vidtar följande åtgärder för att säkerställa tillgängligheten på vår företagswebbplats:

  • Inkludera tillgänglighet i alla våra interna poliycer.
  • Utse en tillgänglighetsansvarig och/eller ombudsman.
  • Under 2021 och 2022 kommer vi att göra om vår webbplats för att uppnå WCAG 2.1 Nivå A med helt överensstämmande status.  Vi kommer att uppdatera denna förklaring var sjätte månad i takt med våra framsteg.

Överensstämmelsestatus

WCAG-riktlinjerna (Web Content Accessibility Guidelines) definierar krav för konstruktörer och utvecklare för att förbättra tillgängligheten för personer med funktionshinder. Riktlinjerna definierar tre nivåer av överstämmelse: Nivå A, Nivå AA och Nivå AAA. Smurfit Kappa-koncernens företagswebbplats överensstämmer delvis med WCAG 2.1 Nivå A. Delvis överensstämmande innebär att vissa delar av innehållet inte helt överensstämmer med tillgänglighetsstandarden.

Feedback

Vi tar gärna emot din feedback om tillgängligheten på vår företagswebbplats. Vänligen meddela oss om du stöter på några tillgänglighetshinder på webbplatsen så att vi ta bort dessa.

  • Mejl: web@smurfitkappa.com
  • Postadress: Smurfit Kappa Group, Beech Hill, Clonskeagh, Dublin, D04N2R2, Irland.

Vi kommer att göra vårt yttersta för att svara inom 5 arbetsdagar.

Tekniska specifikationer

Tillgängligheten på vår webbplats baseras på följande teknologier för att fungera med den specifika kombinationen av webbläsare och eventuella hjälpmedel eller insticksprogram som har installerats på din dator:

  • HTML
  • WAI-ARIA
  • CSS
  • JavaScript

Dessa teknologier används för att uppfylla de tillgänglighetsstandarder som tillämpas.

Bedömningsmetod

Smurfit Kappa-koncernen har utvärderat tillgängligheten på Smurfit Kappa-koncernens företagswebbplats med följande metod:

  • Självutvärdering

Datum

Detta uttalande uppdaterades den 1 december 2021