Smurfit Kappa -Vår strategi

Vår innovationsstrategi

Attracting the best minds

Vår unika innovationsstrategi för affärsframgångar bygger på en kombination av vetenskap, erfarenhet, big data och kreativitet i en omfattning och med ett djup som du inte hittar någon annanstans i branschen.

Insikter samlas in och utvecklas i ett innovationsnätverk bestående av tusentals smarta innovatörer. Dessa begåvade personer är sammanlänkade vi en uppsättning unika applikationer i 36 länder och på 355 platser. Detta kollektiva innovationssystem förvaltas och görs tillgängligt för alla interna och externa intressenter via våra mer än 25 upplevelsecenter, FoU-enheter och lokala lösningscenter.

Partnerskap

För att inspirera vårt kollektiva innovationsnätverk samarbetar vi med universitet och organisationer, tar in de bästa hjärnorna utifrån och samarbetar med partners i logistikkedjan.