Klimatförändringar

 

Att minimera energianvändningen och gå från fossila bränslen till förnybara källor, inklusive biobränsle, är centrala delar av vår klimatförändringsstrategi som syftar till att minska våra utsläpp i linje med Parisavtalet och nå åtminstone nettonoll till 2050.

Att mildra klimatförändringarna är vår tids mest angelägna fråga och vår strategi är att minska CO2-utsläppen genom hela vår värdekedja. Vår strävan efter energieffektivitet minskar klimatpåverkan och sänker kostnaderna.

Våra mål för minskning av koldioxid har godkänts av Science Based Targets initiative (SBTi)  och överensstämmer med de nivåer som krävs för att uppfylla målen i Parisavtalet.

Vi anpassar vår klimatförändringsstrategi till FN:s SDG: 7 (prisvärd och ren energi), 12 (Ansvarsfull konsumtion och produktion) och 13 (klimatåtgärder). Vårt fokus ligger på att öka våra egna energieffektiva produktionssystem, öka vår användning av förnybara bränslen, minska kundernas koldioxidavtryck och minska koldioxidutsläppen i vår leveranskedja.

Att minska utsläppen

Vårt tillvägagångssätt för att minska vår koldioxidintensitet består av tre delar:

Effektiv energigenerering

  • Investera i högeffektiva kraftvärmesystem (CHP)
  • Förbättra effektiviteten i våra nuvarande pannhus

Program för energibesparing

  • Minska vår energianvändning genom forskning och ny teknik
  • Investera i CO2-minskningar från fossila bränslen

Minskning av koldioxidutsläpp

  • Om möjligt, övergå till CO2-neutrala biobränslen och andra förnybara lösningar

Med hjälp av våra verktyg, inklusive Paper to Box och Pack Expert, arbetar vi med våra kunder för att fastställa koldioxidavtrycket för deras förpackningar och utveckla smarta lösningar som avsevärt kan minska deras utsläpp. Vi hjälper dem att undvika produktavfall, minimera förpackningsstorleken och öka återvinningen.

Våra mål

  • Att minska CO2-utsläppen med 55% till år 2030, jämfört med 2005
  • Att nå nettonoll utsläpp till år 2050

Resultat

  • 43,9% minskning av CO2-utsläppen sedan 2005
Vår övergångsplan för nettonoll

Vår långsiktiga ambition, mål validerade av tredje part och fortsatta åtgärder idag gör att vi är väl positionerade för att kunna leverera på våra åtaganden.

SE VÅR PLAN FÖR NETTONOLL