Smurfit Kappa | Klimatförändringar

Klimatförändringar

 

 

Att minimera energianvändningen och gå från fossila bränslen till förnybara källor, inklusive biobränsle, är centrala delar av vår klimatförändringsstrategi som syftar till att minska våra utsläpp i linje med Parisavtalet och nå åtminstone nettonoll till 2050.

Att mildra klimatförändringarna är vår tids mest angelägna fråga och vår strategi är att minska CO2-utsläppen genom hela vår värdekedja. Vår strävan efter energieffektivitet minskar klimatpåverkan och sänker kostnaderna.

Våra mål för minskning av koldioxid har godkänts av Science Based Targets initiative (SBTi)  och överensstämmer med de nivåer som krävs för att uppfylla målen i Parisavtalet.

Vi anpassar vår klimatförändringsstrategi till FN:s SDG: 7 (prisvärd och ren energi), 12 (Ansvarsfull konsumtion och produktion) och 13 (klimatåtgärder). Vårt fokus ligger på att öka våra egna energieffektiva produktionssystem, öka vår användning av förnybara bränslen, minska kundernas koldioxidavtryck och minska koldioxidutsläppen i vår leveranskedja.

Att minska utsläppen

Det finns fyra delar i vårt CO2-minskningsprogram:

Investering i fossila CO2-minskningar

 • Byte till bränslen med låga eller inga koldioxidutsläpp inklusive CO2-neutrala energikällor:
  - Användning av biobränslen och elektrifiering.
 • Forskning och utveckling av ny och framväxande teknik med kontrollerade försök:
  – Grönt vätgas, jordvärme och värmepumpsteknik.

Grönare elförsörjning

Minskad energianvändning

 • Investera i teknik som minskar energiförbrukningen; och
 • Omarbeta våra processer och implementera smarta energieffektiva lösningar.

Investera i effektiv energiproduktion

 • Investera i högeffektiva kombinerade värme- och kraftvärmesystem; och
 • Effektivisering av våra befintliga pannor.

Våra mål

 • Att minska CO2-utsläppen med 55% till år 2030, jämfört med 2005
 • Att nå nettonoll utsläpp till år 2050

Resultat

 • 43,7% minskning av CO2-utsläppen sedan 2005
Vår övergångsplan för nettonoll

Vår långsiktiga ambition, mål validerade av tredje part och fortsatta åtgärder idag gör att vi är väl positionerade för att kunna leverera på våra åtaganden.

SE VÅR PLAN FÖR NETTONOLL