Vår hållbarhetsstrategi

adidas video

Vår hållbarhetsstrategi räcker hela vägen

Sann hållbarhet sträcker sig hela vägen: från inköp och samarbete med våra leverantörer, till produktion och produktleverans till våra kunder.

Våra ekonomiska mål ligger i linje med vårt sociala, samhälleliga och miljömässiga ansvar. Genom vårt holistiska synsätt på produktdesign och tillverkning kan vi erbjuda ändamålsenliga förpackningslösningar med rätt vikt som minimerar ineffektivitet och avfall. Vår design innebär hållbarhet i varje fiber.

Vår cirkulära affärsmodell fokuserar på att skapa positiv klimatpåverkan, och att minska både koldioxid och avfall. Vår produkt är cirkulär, eftersom den är gjord av 100% förnybar, återvinningsbar och biologiskt nedbrytbar råvara. Det handlar inte bara om själva produkterna, eller de enskilda produktionsstegen, utan om hela processen. Hur vi hämtar råvarorna, hur vi skapar våra produkter, hur de används och vad som händer efter användning.

Vår nyare syn på hållbar finansiering integrerar hållbarhetsambitionerna även i vår finansieringsstrategi. Som en del av vårt fortsatta engagemang lanserade vi ett ramverk för grön finans, som återspeglar den hållbara och cirkulära karaktären i vår affärsmodell. Detta tar hänsyn till våra ansträngningar att producera cirkulära produkter, återanvändning av återvunnet papper eller certifierade hållbara råvaror och att implementera cirkulära produktionsprocesser, vilket vi ständigt förbättrar.

En djup förståelse för affärsmiljön gör det möjligt för oss att alltmer integreras i den cirkulära ekonomin och driva hållbarhet i alla delar av vår värdekedja, vilket påverkar planeten, människorna och en meningsfull verksamhet på ett positivt sätt, i linje med FN:s hållbarhetsmål .

Läs mer om våra strategiska prioriteringar