Hållbarhetsundersökning 2023 | Smurfit Kappa och Financial Times

GRATIS FORSKNINGSRAPPORT

Hur transparens ger mervärde i företagens hållbarhet

Ladda ner nu

Smurfit Kappa har i samarbete med Financial Times genomfört en helt ny undersökning för att svara på några av de viktigaste frågorna när det gäller hållbarhet.

I en värld där hållbarhet blir allt mer affärskritiskt måste företag vara både noggranna och ambitiösa när det gäller att mäta, redovisa och säkerställa sina insatser.

Läs om hur mätning, transparens, redovisning och säkring skapar mervärde och ökar trovärdigheten i företagens hållbarhetsarbete.

The transparency edge

Företagen står inför ökande konsumentkrav, politiska påtryckningar, nya regleringskrav och föränderliga förväntningar från investerare. Det finns bara ett sätt att svara på detta - med tydlighet, syfte och handling. Om företagen gör detta, kommer de snabbare att nå sina miljömål och sociala mål och åtnjuta ett större förtroende från sina kunder och andra intressenter. Transparens ger företag en konkurrensfördel – och det öppnar i sin tur upp nya möjligheter för innovation, tillväxt och skapande av bestående värde.

Vår nya undersökning visar att:

 • 50 % av företagen hävdar att de har konkreta och ambitiösa planer för att uppnå netto noll till 2050
 • 61 % säger att hållbarhet förändrar sättet som de mäter det finansiella resultatet
 • 63 % är fullständigt transparenta kring hur och varför hållbarhetsbeslut fattas
 • 47 % av företagen har prioriterat förpackningsinnovation som en del av nettonollmålen

Vad du kommer att lära dig av denna forskningsrapport

Hur använder då företagen kraften i transparens för att påskynda verklig hållbarhet? Och hur kan de koppla sin företagsrapportering till hållbarhetsmål för att visa handling och bevisa effektivitet? Vad förväntar sig konsumenterna av de företag de köper produkter och tjänster från? Och vilken inverkan har transparens på förtroende och trovärdighet när det gäller företagens hållbarhet?

Vår nya undersökning försökte svara på dessa frågor:

 • Inse att hållbarhet är en katalysator för förändring och skapar tillväxtmöjligheter. En liten grupp ”Hållbarhetsledare” – endast en av nio av de som svarade på vår undersökning – säger sig ha robusta hållbarhetsstrategier på plats. En majoritet av företagen har dock infört strategier under de senaste två åren eller arbetar med att utveckla dem.
 • Hållbarhetsledarna, vilket lyfts fram i den fullständiga rapporten, ligger långt framme när det gäller att definiera de åtgärder som de behöver vidta för att gå mot netto noll och på att skapa transparens kring sina åtgärder för att minska utsläppen.
 • De främsta hindren för att bli mer trovärdiga när det gäller hållbarhet är inkonsekvent dataåtkomst och brist på transparens i leveranskedjan.
 • Företagen måste försäkra kunder, investerare och partners i leverantörskedjan att deras data är robusta för att bygga förtroende hos dessa viktiga intressenter.
 
HÄMTA DITT EXEMPLAR NU

Om undersökningen

Informationen i denna rapport är baserad på en undersökning som har beställts av Smurfit Kappa och som har genomförts av FT Longitude mellan oktober och december 2022. Undersökningen bygger på vår rapport från 2020, ”Hållbarhet omformar affärslandskapet för alltid”, med nya frågor och ett utökat urval.

Bland de svarande fanns 440 seniora chefer och VD:ar från detaljhandeln och konsumentproduktbranscher, inklusive FMCG (Fast Moving Consumer Goods) och e-handeln. Alla som svarade på undersökningen har tillsyn och/eller ansvar för sin organisations hållbarhetsinitiativ och 25 % av dem har C-suite-roller. De hämtades från 11 stora marknader: Colombia, Frankrike, Tyskland, Irland, Italien, Mexiko, Nederländerna, Polen, Spanien, Storbritannien och USA. Detta gör det möjligt att analysera regionala skillnader i hur företag arbetar med transparens när det gäller hållbarhet – till exempel mellan Europa och Nord- och Sydamerika.

Förutom den kvantitativa undersökningen genomförde FT Longitude också en serie djupintervjuer med:

 
 • Simon Boas Hoffmeyer, Senior Director, Group Sustainability & ESG, Carlsberg Group
 • Nina Hajikhanian, Director, DTC EMEA, Patagonia
 • Amanda Calder-McLaren, Senior Director, Brand and Communications, The North Face
 • Tim Orton, Chief Investment Officer, Aegon UK
 • Claudia Campillo Velásquez, VP Corporate Affairs and General Secretary, Grupo Éxito
 • Robert Eccles, Visiting Professor of Management Practice, Saïd Business School, University of Oxford
 • Adrian Sen, Packaging Sustainability Innovation Manager, Colgate-Palmolive
 • Mads Twomey-Madsen, VP Corporate Communications & Sustainability, Pandora
 • Silvia Dávila, President of Latin America, Danone, and Co-Chair for The Consumer Goods Forum in Latin America
 • Cathrine de Coninck-Lopez, Global Head of ESG, Invesco
 • Ken Bowles, Chief Financial Officer, Smurfit Kappa
 • Garrett Quinn, Chief Sustainability Officer, Smurfit Kappa
 • Arco Berkenbosch, Vice President of Innovation and Development, Smurfit Kappa

Fyll i formuläret nedan för att ladda ner ditt kostnadsfria exemplar av rapporten

* Obligatoriskt fält

Jag bekräftar att jag har läst och godkänt innehållet i sekretesspolicyn . Du har rätt att när som helst säga upp användningen av dina personuppgifter för direktmarknadsföring. Allt du behöver göra är att kontakta os.