Avfall

Avfall, återvinning 

Smurfit Kappa strävar efter att bidra till en värld utan avfall, vilket stöttar det cirkulära tänket.

I takt med att efterfrågan på varor och tjänster ökar får effektiv resursanvändning och minimering av avfall en framträdande roll i FN:s program för hållbar utveckling till 2030. Smurfit Kappa bidrar till användningen av förnybara och återvunna råvaror och har fokus på effektiv energi- och vattenanvändning.

Våra produkter är konstruerade för att förhindra att något saknas från eller att det finns skador på de konsumentprodukter de skyddar. Våra förpackningar produceras på ett effektivt sätt och är ”väl avvägda” för att optimera nyttan och minimera avfallet. Våra förpackningar tillverkas av 100% förnybara och återvinningsbara material, och materialet kan återanvändas 8-25 gånger, enligt en ny studie. Förbrukade fibrer förpassas vanligtvis till energiproduktion eller jordbruksverksamhet. 

En värld utan avfall

Vi anser att den cirkulära ekonomin är framtidens affärsmodell och att vi har en viktig roll i detta. Minimering av avfall är en viktig fråga för våra intressenter och många av våra kunder har uppsatta mål för att minska avfallet.

Med tiden bör allt avfall betraktas som en råvara, och med en återvinningsgrad på 88% på de pappersbaserade förpackningslösningar som vi tillhandahåller möter vi upp denna ambition. Men vi skulle vilja skapa fler cirkulära flöden och samarbeta med intressenter såväl som konsumenter och andra branscher för att återanvända och/eller återvinna material som annars skickas till deponi.

Våra åtaganden

Åtagande 1: Att till år 2025 ha minskat avfallet som skickas till deponi med 30% per ton produkt som produceras av våra fabriker jämfört med basåret 2013.

Resultat: Sedan 2013 har vi uppnått en minskning på 35,8%, vilket innebär att vi uppnått vårt mål två år i förväg.

Vårt Better Planet Packaging-initiativ fokuserar på att minska förpackningsavfall och driver innovation för pappersbaserade förpackningar, samtidigt som våra råvaror hålls inom återvinningsslingan.

Vi arbetar också med återvinnings- och pappersproducerande industrier för att hålla våra råvaror i återvinningsslingan