Smurfit Kappa - Säkerhet

Säkerhet

 

Oavsett vilken typ av jobb vi har, är ingenting så viktigt att det inte kan ske säkert.

Vår personals välbefinnande är något vi tar på största allvar.

Vår personalstrategi är en strukturerad plan för att öka tillfredsställelsen, engagemanget och allas möjlighet att befordras baserat på sina meriter, i en säker och respektfull arbetsmiljö.

Vi är stolta över vårt säkerhetsresultat och anordnar hälso- och säkerhetsdagar i alla länder och på alla fabriker. Antalet olyckor med förlorad arbetstid som följd minskar kontinuerligt. Kampanjen Safety for Life betonar vikten av att arbeta säkert för att kunna njuta ett fullvärdigt liv och sprider budskapet att ingenting är så viktigt att det inte kan ske säkert.

Vi erbjuder fortbildning och möjligheter som programmet Open Leadership, vilket tagits fram i samarbete med INSEAD business school i Frankrike.

Vi arbetar hårt för att vara ett ansvarstagande företag där vi verkar, säkerställer jämställdhet på alla nivåer inom organisationen och bidrar på ett positivt sätt till det lokala samhället och miljön.

Respekt, mångfald och inkludering har bidragit till vår framgång och vi vill se till att dessa värden upprätthålls. Jämställdhet mellan könen är något vi tar på mycket stort allvar, och vi säkerställer att kvinnor ges alla möjligheter att göra karriär, på ett rättvist, öppet och transparent sätt.

Säkerhetsinformation för våra besökare

För dig som besöker oss vill vi uppmärksamma dig på våra säkerhetsregler. Klicka nedan för att läsa våra regler för respektive enhet.

Smurfit Kappa Sverige - Eslöv

Smurfit Kappa Sverige - Brännögård

Smurfit Kappa Sverige - Gävle

Smurfit Kappa Sverige - LithoPac

Smurfit Kappa Sverige - FlexoLine

Smurfit Kappa Sverige - OnWell

Smurfit Kappa Sverige - Lagamill

Smurfit Kappa Sverige - Pegewell

Smurfit Kappa Sverige - Welltillverkaren

Smurfit Kappa Sverige - Sydbox

Som del i vår ”Safety for Life”-kampanj berättar kollegor från olika delar av världen vad som ger dem livsglädje och motiverar dem att arbeta på ett säkert sätt.

Safety for life