Meningsfull verksamhet | Smurfit Kappa

Meningsfull verksamhet

 

Vi levererar för våra intressenter

Hållbarhet skapar värde och är en central del av vår strategi. Vi samarbetar med kunder och leverantörer för att på ett hållbart sätt växa deras och våra verksamheter genom hela värdekedjan. Våra innovativa förpackningslösningar är materialeffektiva, producerade på ett hållbart sätt och stödjer kunderna att uppnå sina hållbarhetsmål.

Sedan 2007, då vi började rapportera våra framsteg inom hållbarhet, har vårt tillvägagångssätt varit att göra våra resultat mätbara, transparenta och konkreta. Vi rapporterar våra framsteg årligen och säkerställer vår hållbarhetsdata med oberoende hjälp av GRI-standarder. Vi omvandlar sedan datan till konkret och unik kundrelevant information som stöttar våra innovations- och designprocesser. Certifieringen av våra ledningssystem ger transparens och trovärdighet för våra intressenter, och att ha tydliga policies hjälper alla att förstå hur vi styr vår prestation.

Vi är måna om att hantera vår verksamhet på ett etiskt sätt, i enlighet med våra värderingar och ett gott socialt medborgarskap, som återspeglas i hur vi interagerar med våra anställda, affärspartners och lokalsamhällen, en viktig ingrediens för att skapa en hållbar framtid.

Vi anser att etiskt affärsbeteende måste komma från högsta nivå i verksamheten och spridas ner genom hela organisationen. Smurfit Kappa har särskilda policies på nyckelområden för hållbarhet, som är avgörande för att förbättra framtida resultat.

För att på ett kunna växa vår verksamhet på ett hållbart sätt föredrar vi korta leveranskedjor och kommer att arbeta med leverantörer som ligger i linje med våra hållbarhetsprinciper och policies.