Smurfit Kappa | Hållbara och ansvarsfulla inköp

Hållbara och ansvarsfulla inköp

 

Hållbara inköp är en integrerad del av Smurfit Kappas hållbarhetsvision och strategi.

För att kunna växa vår verksamhet på ett hållbart sätt måste våra material, varor och tjänster ha rätt kvalitet och kostnad, men även vara inköpta på ett säkert och ansvarsfullt sätt.

Vårt hållbara inköpsprogram går längre än de regulatoriska kraven. Genom att utveckla mer hållbara leveranskedjor kan vi hantera risker och kostnader, förnya oss, utveckla nya intäktsströmmar och tillföra värde till Smurfit Kappas och våra kunders varumärken.

Smurfit Kappas program för hållbara inköp bygger på sju pelare: kvalitet, hygien och säkerhet, kontinuitet i verksamheten, tillverkning, ständiga förbättringar, service och teknisk support samt miljö och hållbar utveckling. De får alla starka konsekvenser på hållbarheten: att bedöma leverantörsrisker; fokusera på relevanta leverantörsprocesser (särskilt när det gäller kontinuitet); minska risker relaterade till miljö-, sociala- och kvalitetsfrågor och minska avfallet genom att uppfylla kraven på livsmedelssäkerhet. Genom att fokusera på dessa kan vi främja hållbar tillväxt och hitta möjligheter och synergier med våra leverantörer.

Den mest relevanta kategorin för oss och våra intressenter är råvaror. Eftersom vi arbetar med fiberbaserade produkter är inköp av ved och returpapper avgörande.

Inköp av material, varor och tjänster utgör den enskilt största kostnadsposten för Smurfit Kappa, och vi investerar därför i en skräddarsydd kartläggningsprocess för att upptäcka eventuella risker och problemområden i vår leverantörskedja.