Smurfit Kappa - Medarbetarengagemang

Medarbetarengagemang

 

Inom Smurfit Kappa är din röst viktig.

2014 lanserade vi My Voice, vår första globala medarbetarundersökning. Över 34 000 av våra medarbetare svarade på My Voice-undersökningen, vilket gav oss viktig återkoppling på deras åsikter och förslag på förbättringar på arbetsplatsen. Detta ledde till praktiska, konkreta resultat, med fler än 1200 genomförda åtgärder och förbättringar på våra anläggningar världen över. Dessa kan delas in i tre övergripande kategorier:

  • Kommunikation – bättre kommunikationskanaler inrättades för kommunikation om företagets övergripande resultat och för lokala frågor.
  • Erkännande – att uppmärksamma team eller individer som har gjort mer än det som förväntas av dem i deras arbete.
  • Karriärmöjligheter – karriärmöjligheterna har definierats tydligare på alla nivåer inom koncernen.

Återkoppling gällande nya kommunikationskanaler har var mycket positiv, för detta gav vår personal sätt att påverka hur verksamheten bedrivs i vårt företag och lyfta fram förbättringsförslag som kan leda till framtida framgångar.

Det gjordes ytterligare en My Voice-undersökning 2017 och just nu pågår sammanställning av informationen från denna undersökning, återigen i syfte att genomföra förslag och idéer för att kunna förbättra oss.