Smurfit Kappa - Vision och strategi

Vision och strategi

 

Vår är att vara ett globalt uppskattat företag och dynamiskt leverera säker och överlägsen avkastning till alla intressenter.

Sättet som vi gör detta på överträffar goda affärsresultat. Vi tror mycket på att ta ansvar för våra anställda, vår miljö och de länder där vi är verksamma. 

För våra medarbetare har vi utvecklat branschledande arbetsmetoder som skapar drivkraft och utvecklar dem i sin karriär, vi ger dem uppskattning och får på så sätt behålla dem i vår organisation. 

Till våra kunder förpliktar vi oss att leverera innovativa, kundorienterade, hållbara och kostnadseffektiva förpacknings- och logistiklösningar. 

Vårt åtagande för miljön är att skydda den och ständigt förbättra oss genom minskade utsläpp och att begränsa vår miljöpåverkan. I de länder där vi är verksamma sätter vi upp höga mål för  att närområdet ska kunna dra nytta av vår närvaro. 

Sammantaget driver alla dessa värderingar vår framgång och definierar vem vi är. Dessa värderingar och kvalitetskrav har visat sig ge de bästa resultaten för våra kunder och de bästa resultaten för alla våra intressenter.