Vatten

 

Eftersom vår verksamhet är beroende av denna naturresurs, är både vattentillgången och effektiv vattenhantering av största vikt för oss.

Den globala tillgången på och hållbara hanteringen av vatten och sanitet är en angelägen hållbarhetsfråga och en central punkt på FN:s agenda för 2030. Det är också viktigt för Smurfit Kappa. För att vår verksamhet ska vara framgångsrik, är vi beroende av god tillgång på vatten och de naturliga råvaror som vi förlitar oss på behöver vatten för att upprätthålla ekosystemen där de växer.

För de flesta av våra verksamheter är tillgången på ”färskt” vatten inte ett bekymmer för överskådlig framtid, och av det vatten vi tar in återförs 90% till naturen i gott skick. Vi anser dock att ett ansvarsfullt synsätt på vatten är avgörande. 

Vi fokuserar våra ansträngningar på att ytterligare förbättra kvaliteten på vattnet som vi släpper ut och förstå riskerna som är förknippade med vattentillgång och användning i de områden där vi är verksamma. 

Våra åtaganden

Åtagande 1: Minska det organiska innehållet i vattnet från våra fabriker som återgår till miljön (COD) med 60% år 2025 jämfört med 2005 års nivåer.

Resultat: Sedan 2005 har vi uppnått en minskning med 36,9%.

Åtagande 2: Utföra miljökonsekvensbedömningar av vattenanvändningen i våra pappersbruk (där så är relevant) och utveckla dessa mätningar.