Vårt Syfte | Smurfit Kappa

Vårt Syfte

Purpose

Varför syfte

Ett gemensamt syfte gör att vi alla förstår varandra bättre och visar på det band som vi har över landsgränserna och oavsett roller. Det fördjupar vår känsla av samhörighet när vi arbetar tillsammans för ett gemensamt mål. Det beskriver vår viktiga och bestående roll i världen när vi anpassar oss till de ständigt föränderliga konjunkturcyklerna, och möter nya utmaningar tillsammans.

En inkluderande process

Det är mycket viktigt för oss att vi, genom att känna till vårt syfte, är inkluderande när det gäller bredden av Smurfit Kappas mångfald. Vi har identifierat över åttio teammedlemmar som representerar mångfalden av roller, expertis, geografi och perspektiv. Vi har inkluderat personer som har jobbat på företaget hela sitt yrkesliv och dem som har jobbat på företaget en kortare tid – vilket säkerställer att både företagets historia och framtid finns representerad. Vi bad deltagarna att dela sina berättelser och upplevelser på Smurfit Kappa med varandra – berättelser om framgångar och utmaningar, människor och händelser som fångar vad Smurfit Kappa betyder för dem. 

Vad vi upptäckte

Det fanns ett brett utbud av berättelser om individer, team, ledare och utmaningar. Berättelser om vår påverkan på världen och vår omtanke om varandra. Alla berättelser gav en känsla av stolthet för dem som delade med sig av dem, liksom hos dem som hörde dem. De viktigaste teman som processen resulterade i bildade kluster kring skapande, skydd och omtanke

SKAPA

Vi är stolta över att vi skapar och tillverkar innovativa och hållbara lösningar som levererar på vårt löfte oavsett utmaning.

SKYDDA
Det vi skapar skyddar – att skydda våra kunders varumärken och produkter upprätthåller och förnyar de naturresurser som vi och kommande generationer är beroende av.
BRY OSS OM

Vi bryr oss om varandras säkerhet i arbetet, omsorgen och stödet till människor i deras liv och naturligtvis omsorgen om de samhällen som vi lever och arbetar i och vår påverkan på miljön.

Vårt syfte

När vi gick igenom processen blev det tydligt att kombinationen av dessa tre områden ramade in vårt gemensamma syfte:

  • Att vi skapar hållbara produkter och lösningar som är nödvändiga.
  • Att vi skyddar det som vi och våra intressenter värnar om.
  • Att vi bryr oss om våra kunder, om varandra, samhället i stort, och vår planet.
     

Att förstå vårt gemensamma syfte och att definiera vad som motiverar oss kommer att hjälpa oss att känna igen och behålla fokus på vår viktiga roll, oavsett vilka utmaningar som vi kan komma att ställas inför tillsammans. 

Att påminna oss om vad som är viktigt för oss vägleder oss att göra det rätta, att anpassa oss och förbli relevanta och nödvändiga – nu och i framtiden.