Smurfit Kappa | Skog

Skog

 

Vi fokuserar på hållbart skogsbruk genom att arbeta med spårbarhet

Vår industri är en betydande användare av träfiber. Det är vår grundläggande råvara och vi säkerställer att dess ursprung är hållbart. Detta gynnar vår verksamhet och är högt prioriterat för våra intressenter. Möjligheten att återanvända pappersfibrer bidrar till våra produkters hållbarhet och återvunna fibrer utgör 77% av fiberinnehållet i våra produkter.

Oberoende tredjepartscertifiering är det mest pålitliga sättet att främja hållbar skogsförvaltning och bekämpa avskogning. Vi förvaltar våra skogsinnehav baserat på tre principer för hållbar utveckling: att främja ekonomisk tillväxt, använda naturresurser på ett ansvarsfullt sätt och att främja social rättvisa där våra plantager och skogar är belägna. Vi har certifierat alla våra planteringar och skogsinnehav till FSC och/eller PEFC där det är praktiskt möjligt.

Chain of Custody ledarskap

Vi förespråkar hållbar skogsförvaltning genom spårbarhetscertifiering. Vi kräver också certifierad spårbarhet från våra råvaruleverantörer för att säkerställa en hållbar leveranskedja för våra kunder.

Våra åtaganden

Åtagande 1: All fiber som produceras och köps är CoC-certifierad enligt FSC, PEFC eller SFI (Sustainable Forest Initiative).

Resultat: Vi fortsatte att producera och köpa 99.9% av våra fibrer under genom hanteringssystem som är CoC-certifierade 2023. Detta ligger inom vår felmarginal på 1%.

Åtagande 2: Över 95% av våra förpackningar är märkta som CoC-certifierade enligt FSC, PEFC eller SFI till 2025.

Resultat: Vi uppnådde 95,5% år 2023.

Åtagande 3: Alla produktionsanläggningar använder FSC, PEFC och/eller SFI CoC-standarder.

Resultat: Alla våra produktionsanläggningar är FSC-certifierade och i förekommande fall PEFC- och/eller SFI-certifierade.