Open Community 2022

Our open community 2022

Se hur vi bygger en hållbar framtid i våra lokalsamhällen

Se filmen

Vi tror starkt på att vara en del av de lokalsamhällen där vi är verksamma.

Smurfit Kappa har ett djupt engagemang i att stötta de lokalsamhällen där vi bor och arbetar, och vi kämpar för de utsatta. Våra insatser baseras på FN:s hållbara utvecklingsmål.

Under 2022 har våra anställda arbetat hårt för att samla in välbehövliga medel för att hjälpa det ukrainska folket och de har deltagit i många modiga och kreativa initiativ för att stödja detta goda syfte.

Vi har även firat Smurfit Kappa Foundations tioårsjubileum, stiftelsen som finansierar så många livsförändrande projekt, speciellt inom utbildning för barn och unga

 
Läs mer
Broschyren Our Open Community 2022

I vår hjärtvärmande broschyr ”Our Open Community” visar vi en glimt av de inspirerande aktiviteter som har genomförts under 2022.

LADDA NER BROSCHYREN

Kategorier av samhällsinitiativ

Våra Open community-initiativ omfattar alla aspekter av vårt engagemang i de samhällen där vi är verksamma världen över. Vi har delat in våra samhällsinitiativ i fyra kategorier.

Stärka lokalsamhällen

 

66 projekt

Investera i våra lokalsamhällen genom att bidra med tid, energi och resurser i volontärarbete.

Främja välbefinnande

 

62 projekt

Delta aktivt i att stödja våra lokalsamhällen.

Inspirera för framtiden

 

33 projekt

Skapa möjlighet för alla genom utbildning.

Skydda vår planet

 

12 projekt

Skydda det som är viktigast - vår miljö och vår planet.

Höjdpunkter från våra samhällsprojekt

Ännu en gång har kollegor världen över skickat in en imponerande mängd berättelser till vår Our Open Community-broschyr. Här är några av höjdpunkterna.

Stöd till det ukrainska folket
213 136
Distans i km som vi har gått, sprungit eller cyklat för välgörenhet
40 115
Antal kilo återvunnet avfall
274 788
Människor vi har hjälpt med medicinsk behandling
10 454
Familjer som har fått stöd
33 138