Open Community 2022

Our open community 2023

Se hur vi bygger en hållbar framtid i våra lokalsamhällen

Se filmen

Vi tror starkt på att vara en del av de lokalsamhällen där vi är verksamma.

Smurfit Kappa har ett djupt engagemang i att stötta de lokalsamhällen där vi bor och arbetar, och vi kämpar för de utsatta. Våra insatser baseras på FN:s hållbara utvecklingsmål.

Under 2023 har våra anställda generöst bidragit med sin tid, energi och expertis för att stärka lokalsamhällen genom att ta itu med ojämlikheter, uppmuntra välbefinnande genom träning och lek, inspirera kommande generationer genom utbildning och möjligheter, och genom att föregå med gott exempel när det gäller att skydda vår planet för en mer hållbar framtid.

Flera av årets initiativ finansierades delvis av Smurfit Kappa Foundations, stiftelsen som finansierar så många livsomvälvande projekt, framförallt inom områdena fattigdom, utsatta barn, hälsa och välbefinnande, utbildning och omvårdnad.

 
Läs mer
Broschyren Our Open Community 2023

I vår hjärtvärmande broschyr ”Our Open Community” visar vi en glimt av de inspirerande aktiviteter som har genomförts under 2023.

LADDA NER BROSCHYREN

Kategorier av samhällsinitiativ

Våra Open community-initiativ omfattar alla aspekter av vårt engagemang i de samhällen där vi är verksamma världen över. Vi har delat in våra samhällsinitiativ i fyra kategorier.

Stärka lokalsamhällen

 

75 Projects

Investera i våra lokalsamhällen genom att bidra med tid, energi och resurser i volontärarbete.

Främja välbefinnande

 

72 Projects

Delta aktivt i att stödja våra lokalsamhällen.

Inspirera för framtiden

 

33 Projects

Skapa möjlighet för alla genom utbildning.

Skydda vår planet

 

12 Projects

Skydda det som är viktigast - vår miljö och vår planet.

Höjdpunkter från våra samhällsprojekt

Ännu en gång har kollegor världen över skickat in en imponerande mängd berättelser till vår Our Open Community-broschyr. Här är några av höjdpunkterna.

Ekonomiskt utsatta personer som stöttats
7 551
Personer med en funktionsnedsättning som stöttats
3 200
Individer som har gynnats i år
>100 000
Personer som fick hjälp med medicinsk behandling
13 261
Individer som fick hjälp att förbättra sina sysselsättningsmöjligheter
3 000