Vad vi kan hjälpa dig med i dag?

Forsknings- och utvecklingsområden

Vår strategi för innovation är helt och hållet marknadsdriven och fokuserad på att lösa dina utmaningar.

Vare sig det handlar om produktutveckling, processförbättring eller optimering av effektiviteten i din logistikkedja, inleds vår innovationsprocess med att förstå din marknad. Vi har därför ett stöttande nätverk av FoU-enheter, Experience Centre och unika verktyg för att hjälpa oss skapa ändamålsenliga, kostnadseffektiva och hållbara förpackningslösningar.

Våra FoU-fokusområden är:

Mechanics

Papper och kartongmekanik

Genom att använda designkunskap från maskinteknikområdet och med toppmodern experimentell och modelleringsforskning kan vi förbättra och uppfinna pappers-, kartong- och förpackningsprodukter på nytt. Läs mer

 Quality

Kvalitet

Kvalitet börjar med att man designar rätt förpackningslösning och handlar om så mycket mer än att bara skapa en bra låda. Förpackningarna måste fungera bra i kundens hela logistikkedja. Läs mer

Process_Control

Processkontroll

Effektiv kontroll och utformning av våra processer behövs för att vi ska kunna producera en produkt med hög kvalitet till lägsta kostnad. Läs mer

Supply_Chain

 Logistikkedjan

Vi genomför rigorösa tester av pappers-, kartong- och förpackningsprestanda i hela logistikkedjan. Våra experter tittar på olika transporter och klimat samt tar hänsyn till produkten, förpackningen och lastning på pallar. Läs mer

Print-Expertise

Tryckexpertis

Genom vår forskning utforskar vi sambandet mellan papper, tryckfärg och trycktekniker. Vi förbättrar hela tiden våra tryckrelaterade pappersegenskaper såsom absorption, ytfinhet och glans. Läs mer

 Consumer_Data

Konsumentforskning

Using insights from analysing over 50,000 shoppers, across 28 product categories in 13 countries, we optimise the sales impact of shelf ready packaging, eCommerce packaging and POS display. Discover more

Product_Safety

Food Safety

Med hjälp av insikter från analyser av över 50 000 shoppare i 28 produktkategorier i 13 länder optimerar vi försäljningseffekten av hyllfärdiga förpackningar, e-handelsförpackningar och POS-display. Läs mer