Smurfit Kappa | Innovation

Innovation

Design2Market Factory 

Vi undersöker hela logistikkedjan, inklusive packning, transport, lagring och produktpresentation, och kan därför presentera mer kompletta hållbara förbättringsmöjligheter. 

Vi säljer inte bara förpackningar till våra kunder, vi arbetar nära dem och utvecklar värdeskapande lösningar till deras logistikkedjor. Vi tar ett helhetsgrepp för att hitta lösningar som är effektfulla och kan realiseras i stor skala. Detta leder till ändamålsenliga förpackningslösningar som säkerställer att den förpackade produkten transporteras och förvaras säkert och levereras oskadad till konsument.

Som en del av vår produkt- och processutveckling använder vi ingenjörsbaserat tänkande för att analysera våra kunders utmaningar och hitta kreativa lösningar för specifika produkter och marknader. Vi levererar smartare hållbara lösningar på tre sätt: Innovation i våra processer, Innovation genom leverantörskedjan och Innovation i förpackningslösningar. Med cirkularitet i åtanke redan i designstadiet, och genom att optimera både primära och sekundära förpackningar, kan vi leverera effektivitet inom transport, lagring och display och slutligen säkerställa att våra förpackningar kan återvinnas.

Så går vi tillväga

Kunskapssymbol

Kunskap, erfarenhet och passion

Vårt primära mål är att stödja våra kunder med hjälp av engagemang och kreativitet. Våra medarbetare är mycket motiverade, välutbildade och är experter inom förpackningar, vilket utgör grunden för vår innovation.

Kundfokussymbol

Kundfokus, att förstå kundens marknad

Vi går ett steg längre och tittar förbi våra egna produkter för att ge våra kunder möjlighet att fatta beslut med minimal risk utifrån ett komplett beslutsunderlag. Innovation utmanar status quo och är en grundläggande del av vår strategi. Vårt förhållningssätt till innovation är marknadsdrivet och fokuserat på att lösa våra kunders utmaningar, oavsett om det är genom kundinsikter, utveckling av förpackningslösningar, processförbättringar eller optimering av effektiviteten i logistikskedjan.

Symbol Vetenskap och Innovation

Vetenskap om innovation

Smurfit Kappas innovation är datadriven. Vi har ett nätverk av laboratorier, anläggningar och applikationer som hjälper oss att skapa ändamålsenliga, kostnadseffektiva och hållbara förpackningslösningar.

Kreativt designtänkande-symbol

Kreativ design

Med våra drygt 1 000 designers och över 8 500 förpackningskoncept använder vi banbrytande teknologi för att tillhandahålla innovativ design inom förpackning och display åt våra kunder.