Smurfit Kappa | Hälsa, säkerhet och välbefinnande

Hälsa, säkerhet och välbefinnande

 

Det är viktigt för alla våra intressenter att produktionen sker i en säker och hälsosam miljö, särskilt för våra anställda, deras familjer och de lokalsamhällen där vi är verksamma. Därför är vår personals säkerhet och välbefinnande något vi tar på största allvar.

Hälsa, säkerhet och välbefinnande för våra team över världen är kärnan i Smurfit Kappa verksamhet men också i centrum av företagets sociala ansvar. Det är en del av vår kultur och starkt förankrat i vår organisations värderingar: säkerhet, integritet, lojalitet och respekt. Vårt mål är att se till så att varje medarbetare återvänder hem till sina familjer varje dag på ett säkert sätt.

Detta koncept gäller inte bara för våra egna anställda, utan även för entreprenörer, underleverantörer och andra besökare på våra siter. Att driva en global, integrerad affärsmodell innebär att vi arbetar efter ett antal hälso- och säkerhetsrutiner och managementsystem som ägs och hanteras av länder eller kluster och som omfattar all vår verksamhet från produktionsanläggningar till kontor. De lokala hälso- och säkerhetsteamen säkerställer att vi följer lokal lagstiftning, men också att vi följer koncernens policies och revisionsprotokoll.

I vårt Safety for Life-initiativ har vi identifierat sex högriskområden där specifika verktyg har utvecklats för att främja effektiv riskhantering och säkra val på jobbet. Dessa områden är: energiisolering; entreprenörershantering; kontakt med rörliga maskiner; interaktioner mellan människor och fordon; lager och innergårdar; och att arbeta på hög höjd.

Global minskning av TRIR sedan 2018
48%
Karriärsutvecklingstimmar per fast anställd
22 timmar
Senaste resultat i hälsa- och säkerhetsengagemang
77%