Smurfit Kappa | Personalstrategi

Personalstrategi

Kontorsanställda på Smurfit Kappa 

Det har alltid varit Smurfit Kappas ambition att bli erkänd som ett globalt beundrat företag, en fantastisk plats att arbeta på och en föredragen arbetsgivare för topptalanger. Dessa ambitioner baseras inte bara på vår affärstillväxt, utan också på vår förståelse för att vår framgång drivs av våra högt värderade och motiverade team över hela världen.

Syftet med vår strategi är att se till så att vi attraherar, behåller, belönar och upptäcker våra anställdas talanger och potential – att utveckla våra medarbetare så att de kan växa vår verksamhet. Vi fokuserar på att

  • Ha förståelse för organisatoriska behov och affärsstrategi
  • Identifiera HR-strategin och vilka personalprioriteringar som krävs för att kunna genomföra affärsstrategin
  • Definiera vår HR Roadmap för att säkerställa vårt "humankapital" i syfte att kunna hantera affärsutmaningar och leverera på strategin
  • Se till så att HR-tjänster och HR-kapacitet tillsätts för nuvarande och framtida behov.

Vår HR-strategi baseras på fyra huvudområden 

Personutvecklings-symbol

Personalutveckling och Talent Management

Vår ambition:

Att hjälpa våra medarbetare att att utvecklas och förverkliga sin fulla potential, så att vi kan förverkliga vår ambition för både dem och organisationen.

Erfarenhetssymbol anställd

Medarbetarkompetens och intern kommunikation

Vår ambition:

Att genom kontinuerlig dialog säkerställa att vår personal förstår vår strategi och den roll den enskilde bidrar med till vår leverans och att inspirera personalen till goda prestationer varje dag.

Symbol Inkludering-mångfald-Jämställdhet

Inkludering, mångfald och jämlikhet

Vår ambition:

Att skapa en inkluderande arbetsplats där alla har en verklig känsla av tillhörighet och kan vara sitt autentiska jag på jobbet varje dag.

Symbol belöningar och erkännande

Belöningar och erkännande

Vår ambition:

Vi strävar efter att attrahera, behålla och erkänna vår personal genom konkurrenskraftiga arbetsmetoder. Se till att människor inte bara får en bra lön utan att också värdera deras prestationer.