Personalstrategi

Kontorsanställda på Smurfit Kappa 

Vår vision: Att vara en globalt beundrad arbetsgivare, vår personal är kärnan i vår verksamhet.

Vi lanserade vår nya personalstrategi för 2020-2023 redan 2019, och har fortsatt att bygga och utveckla den från år till år för att säkerställa att företaget har ett mänskligt perspektiv på framgång.

Syftet med vår strategi är att se till så att vi attraherar, behåller, belönar och upptäcker våra anställdas talanger och potential – att utveckla våra medarbetare så att de kan växa vår verksamhet. Vi fokuserar på att

  • Ha förståelse för organisatoriska behov och affärsstrategi
  • Identifiera HR-strategin och vilka personalprioriteringar som krävs för att kunna genomföra affärsstrategin
  • Definiera vår HR Roadmap för att säkerställa vårt "humankapital" i syfte att kunna hantera affärsutmaningar och leverera på strategin
  • Se till så att HR-tjänster och HR-kapacitet tillsätts för nuvarande och framtida behov.

Vår HR-strategi baseras på fyra huvudområden 

Personutvecklings-symbol

Personalutveckling och Talent Management

Vår ambition:

Att hjälpa våra medarbetare att att utvecklas och förverkliga sin fulla potential, så att vi kan förverkliga vår ambition för både dem och organisationen.

Erfarenhetssymbol anställd

Personal med god erfarenhet presterar

Vår ambition:

Att genom kontinuerlig dialog säkerställa att vår personal förstår vår strategi och den roll den enskilde bidrar med till vår leverans och att inspirera personalen till goda prestationer varje dag.

Symbol Inkludering-mångfald-Jämställdhet

Inkludering, mångfald och jämlikhet

Vår ambition:

Att skapa en inkluderande arbetsplats där alla känner sig inkluderade, stöttade och respekterade i sitt dagliga arbete.

Symbol belöningar och erkännande

Belöningar och erkännande

Vår ambition:

Vi strävar efter att attrahera, behålla och erkänna vår personal genom konkurrenskraftiga arbetsmetoder. Se till att människor inte bara får en bra lön utan att också värdera deras prestationer.