Smurfit Kappa | Mänskliga värderingar

Mänskliga värderingar

Smurfit Kappa-anställda på pappersbruket 

Som företag strävar vi efter att skapa en mångfaldig arbetsplats där alla har en verklig känsla av tillhörighet och kan vara sitt äkta jag på jobbet varje dag. Med en personalstyrka på ca 47 000 personer är det viktigt för oss att främja mångfald, inkludering och jämlikhet. Och vi sätter stort värde på vår mix av människor, som tillför så mycket till vår organisation.