Smurfit Kappa | Woda| Case Study

Case Study: Case Study: Poprawa uzdatniania wody

Oczyszczalnia ścieków w Kolumbii 

„To przenosi nas na nowy poziom doskonałości w oczyszczaniu wody”, mówi Alvaro Jose Henao Ramos, dyrektor generalny Smurfit Kappa Colombia, odnosząc się do nowego, zrównoważonego zakładu uzdatniania wody o wartości 6,3 mln euro w papierni Barranquilla.

Ta ogromna dwuetapowa inwestycja pokazuje zaangażowanie Smurfit Kappa w cel zrównoważonego rozwoju nr 6: Czysta woda i urządzenia sanitarne podkreślał dyrektor generalny ONZ Global Compact Water Mandate, który zajmuje się znaczeniem czystej wody i działań w zakresie niedoboru wody. Dogłębna ocena przeprowadzona w 2017 r. potwierdziła już, że zużycie wody przez papiernię nie miało istotnego wpływu na lokalną dostępność wody. „Obecnie ponad 90% wody, której używamy, wraca do natury w dobrym stanie, a pozostała woda jest przekształcana w parę lub podłączana do produktu podczas procesu produkcyjnego”, wyjaśnia Alvaro.

Jednak w Smurfit Kappa zawsze jest miejsce na ulepszenia. „Koncentrujemy się na ograniczeniu zużycia i poprawie jakości odprowadzanej wody, wykraczając poza minimum wymagane przez prawo”, mówi Alvaro. Nowa Oczyszczalnia Ścieków znacznie zmniejsza pobór wody z pobliskiej rzeki Magdaleny i poprawia jakość wody do niej powracającej. Na przykład ChZT w wodzie odprowadzanej z zakładu zostanie zmniejszony o 80%, pomagając w osiągnięciu ogólnofirmowego celu zmniejszenia ChZT o 60% do 2025 r.

Zakład Barranquilla produkuje papier do produkcji tektury falistej z materiałów w 100% pochodzących z recyklingu. Jak mówi Alvaro: „Przez wiele lat nasze działania opierały się na modelu gospodarki w obiegu zamkniętym, w którym dążymy do maksymalizacji wydajności zasobów i minimalizacji odpadów”. Nowa Oczyszczalnia Ścieków nie jest wyjątkiem. Jest to najnowocześniejszy, samowystarczalny reaktor beztlenowy, który będzie również generował biogaz, który można wykorzystać do zasilania fabryki, zmniejszając zapotrzebowanie na zewnętrzne źródła energii. Pomaga to w realizacji naszego zobowiązania do zerowej emisji netto do 2050 roku.

Barranquilla jest częścią programu inwestycyjnego obejmującego papiernie Smurfit Kappa w Kolumbii, który obejmuje modernizację obiektów w papierniach Barbosa i Cali. „Woda jest podstawowym zasobem Smurfit Kappa”, mówi Alvaro, „i cieszymy się, widząc, jak nasze inwestycje w uzdatnianie wody w Kolumbii dają nam również możliwości rozwoju”.