Case study: Odpady jednej firmy mogą być surowcem dla innej

Smurfit Kappa Parenco 

„Zawsze skupiamy się na doskonaleniu i poszukiwaniu bardziej zrównoważonych rozwiązań” — mówi Pieter van de Noort, kierownik ds. zaopatrzenia w Smurfit Kappa Parenco z Holandii. 

Smurfit Kappa zawsze była zaangażowana w ograniczanie wykorzystania wysypisk, dlatego szukamy alternatywnych sposobów, aby wydobyć pełną wartość z naszych odpadów. W przypadku Parenco są to nienadające się do recyklingu produkty odpadowe, głównie tworzywa sztuczne, które otrzymują wraz z surowcami do roztwarzania. Historycznie rzecz biorąc, byłaby to transportowane na wysypiska, ale Grupa zobowiązała się do zmniejszenia ilości odpadów składowanych o 30% do 2025 r. Ponadto ostatnie przepisy poważnie ograniczyły wykorzystanie składowisk. Do tej pory Parenco udało się zredukować odpady o 90%.

Ta cyrkularność jest możliwa dzięki synergii między fabrykami Smurfit Kappa. Kiedy Parenco zostało przejęte w 2018 r., rozpoczęła się modernizacja zgodnie ze standardem „najlepszych praktyk” Smurfit Kappa, która obejmowała modernizację systemu usuwania odpadów, aby była w stanie usuwać metale. Powstałe odpady były w dużej mierze tworzywami sztucznymi, które można wykorzystać jako paliwo. Papiernia szukała partnerów, którzy by to umożliwili, a teraz część odpadów jest dalej przetwarzana na pelet zwany podwęglem, który jest tak wszechstronny jak paliwo i może być łatwo oraz bezpiecznie wysłany do klientów korzystających przy produkcji np. cementu i wapna z pieców, które preferują paliwa alternatywne.

W międzyczasie, 200 km od Parenco, papiernia Smurfit Kappa Zülpich rozpoczął duży projekt odnowie produkcji energii i może również wykorzystywać te odpady z tworzyw sztucznych jako paliwo.

„W ten sposób obieg zamkniętym pozostaje w naszej firmie, optymalizujemy wykorzystanie własnych zasobów w Smurfit Kappa i zmniejszamy koszty zewnętrzne” – mówi Jan Klijn, kierownik ds. celulozy i energii w Parenco. „Oczywiście musieliśmy uzyskać pozwolenie na transport odpadów przez granicę”, mówi Pieter. „Konsultant nam w tym pomógł i teraz możemy rozpocząć wdrożenie.”